Jarina   József

1917 január 12.-én született Budapesten, tanulmányait itt végezte. A háború alatt katonaként részt vett Erdély visszacsatolásában, majd hadnagy és századparancsnokként küzdött katonái és sajátmaga életéért a Don-nál, ahol sebesülést szenvedett, így egyetemi tanulmányait befejezni nem tudta.

Bár tanult szakmája nemzetközi szállítmányozás és vámügyek, Ikerváron községi tanács munkatársa, később Sárvár Költségvetési Üzem munkatársa, majd pénzügyi főelőadója volt. 75 éves koráig aktívan részt vett munkában és a közösségi életben, amit nevelőfaluja (Ikervár) a Haza szolgálatáért aranyéremmel köszönt meg ünnepélyesen. Utána családjával Csopakra költözött.

Hobbija a fényképezés és az utazás volt, mely során nyolc autót sikerült elszaggatnia.

1995-ben hunyt el Csopakon, római katolikus vallású volt.

 

                         

                Bóta Mária                                       Jarina József                                     Török Rozál

                 Felesége                                    Édesapja - cipész                             Édesanyja - bába

               (1919 - 2002)                               (Ipolyság 1881)                                (Sótony,1889-1979)

                          

Házasságot Bóta Máriával (1919-2002) 1951 április 21.-én kötött, két fia született Róbert (1953) és Zoltán (1955). Feleségének az édesapja - Bóta János Ferenc és az édesanyja - Perlaky Anna Gizella. Anyósa (Perlaky Anna Gizella, 1890, Berhida) révén a Perlaky családfához is kötődött Jarina József, illetve fiai.

Irataiból szemelvény jelleggel bemutatok párat. Nem leltárszerű leírást szeretnék készíteni, hanem inkább rámutatni, hogy egy életút elismerése miben tükrüződve maradt fenn. Iskolai eredménye és jellemét értékelő jegyek alapján elmondható, hogy mindenkor szorgalmasan tanult és dicséretes magaviselettel rendelkezett.

Nem vállalkozom  most arra, hogy az életrajzát lépésről lépésre összeállítsam. Célom inkább az iratokon keresztül feleleveníteni a kort és egy abban aktív közösségi ember körvonalát. Munkája és társadalmi munkája során több magas szintű elismerésben részesült élete során.

Elemi népiskolai bizonyítványai:

1. oszt. 1923/24:       erkölcsi magatartás, szorgalom: dicséretes,  tantárgyai : kitűnő

2. oszt. 1924/25:       erkölcsi magatartás, szorgalom: dicséretes,  tantárgyai : kitűnő és jeles

3. oszt. 1925/26:       erkölcsi magatartás, szorgalom: dicséretes,  tantárgyai : jeles

4. oszt. 1926/27:       erkölcsi magatartás, szorgalom: dicséretes,  tantárgyai : kitűnő és jeles

Ide betettem egy bizonyítványát bizonyítékként, de főként emléket állítva az ikervári közoktatásnak.

Polgári fiúiskolája: pestújhelyi római kat. polgári fiúiskola.

1. oszt. 1927/28.         erkölcsi magatartás: példás, szorgalom: példás,  tantárgyai : jeles és jó

Reálgimnáziumi tanulmányai:

8. oszt. 1934/35.         erkölcsi magatartás: példás,    tantárgyai : jó és jeles

Érettségi bizonyítvány : 1935. június 7-én.

1. oszt.-t a pestújhelyi r.k. polg. iskolában 1927/28;  

a 2. és 3.osztályt a sárvári ált. polg. iskolában 1928/29 - 1929/30;  

a 4. - 8. osztályt különbözeti vizsgálattal a rákospalotai Wagner Manó nyilvános Reálgimnáziuban 1930/31 - 1934/35-ben végezte el.

                                      erkölcsi magatartás: példás,  szorgalom: példás, tantárgyai : jeles és jó,

Magyar Királyi József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Közgazdász kar 1943/44-ben

Katonai elismerései:

M. kir. 21. honv. gyalogezred parancsnokság  543/-2704 sz.  

Kassa, 1941. június 18.  rendfokozata: hdp. örm.  

 Erdélyi emlékéremviselésére jogosult

M. kir. 21. honv. gyalogezred parancsnokság 1318/1943 sz.

Kassa, 143. június 25. rendfokozata: tart. zls. Azonossági száma: 3006-17.0154

Tűzkereszt viselésére jogosult

Munkahelyi és társadalmi elismerései

1964. április 13.  Kiváló Dolgozó   -  Magyar Filmművészek és Filmalkalmazottak Szakszervezete Vas megyei Mozi Vállalat

1968. április 4.  Kiváló Társadalmi Munkáért - arany fokozat  - Vas megye Tanács VB. 70/1968

1969. november 7.  Kiváló Munkáért - ezüst fokozat  - Magyar Honvédelmi Szövetség

1971. április 4.  Honvédelmi Érdemérem - 10 éves munka alapján - Magyar Népköztársaság Honvédelmi Minisztériuma

1974. június 25.  Balesetmentes közlekedésért III. fokozat - Magyar Autóklub

1975. szeptember 29.  Honvédelmi Érdemérem - 15 éves munka alapján - Magyar Népköztársaság Honvédelmi Minisztérium        

1975. október 22.  Kiváló Dolgozó - Vas megyei Tanács Végrehajtó Bizottság

1977. augusztus 20.  Kiváló Társadalmi Munkáért - Hazafias Népfront Vas megyei Bizottság

1977. november 7.  Kiváló Munkáért  arany fokozat - Magyar Honvédelmi Szövetség

1981. szeptember 29.   A Haza Szolgálatáért Érdemérem - arany fokozat - Magyar Népköztársaság Honvédelmi Minisztérium       

1988. február 29.  Emlékplakett - Magyar Honvédelmi Szövetség

A fenti magán okíratokat Jóska bácsi Csopakon élő Róbert fia adta rendelkezésemre, melyeket a munka végeztével az album mindenkori tárolási helyén fogunk megőrizni, hogy a mű és alkotója ne váljanak el egymástól.