Jogi állásfoglalás

 

Az album egészére nézve és az abban szereplő egyedi képekre főként az Adatvédelmi törvény (1992. évi LXIII. törvény) vonatkozik, mely a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról rendelkezik. A 30 évet meghaladó képek szabadfelhasználásúak, ha nem állnak külön védelem alatt! A másik ide vonatkozó törvény a 1999. évi LXXVI. Törvény a szerzői jogról szóló.

No ezek nem könnyű olvasmányok, hát még az értelmezésük. Sokszor az az érzésem, hogy azért olyanok amilyenek, hogy legyen az ügyvédeknek munkájuk. :-) Nem mélyednék bele

Az Adatvédelmi törvény szelleme szerint bármely élő személy jelezheti, hogy az őt ábrázoló képet illetve rávonatkozó felirat részt sérelmesnek tartja. Valamely kommunikációs csatornán keresztül azonosításra kerül, hogy a jelzést tényleg valós-e. Kapcsolat felvétel után haladéktalanul eleget teszek a kérésének és az arc illetve szöveg elmosódottá lesz átalakítva.

Aki nem tartja sérelmesnek az albumban való szereplését azt kérném, hogy küldjön egy hozzájárulási e-mailt (csak egy kattintás a megfelelő részben). A hozzájárulás kizárólag ebben a közlési formában és erre a nagyításra vonatkozik. Nagyobb felbontásban csak a képen szereplő személy és leszármazottjának van módomban kiszolgáltatni!

Általánosan, előzetes írásbeli engedély nélkül tilos az album tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni. Jarina úr és a saját  szándékommal megegyezően a weboldal tartalmát vagy kivonatát bárki - a szabad felhasználás körében személyes használatra – a számítógépén tárolhatja vagy kinyomtathatja, míg az Adatvédelmi törvénynbe ütközik. Az album internetes megjelenítésének célja a falu közösségének biztosítani egy szubjektív korrajz megismerését és az emlékek megőrzését.

 

Idézetek a 1999. évi LXXVI. Törvény a szerzői jogról szóló törvényből

II. Fejezet - SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK - A mű nyilvánosságra hozatala

10. § (1) A szerző határoz arról, hogy műve nyilvánosságra hozható-e.

10. § (4) A szerző halála után fellelt művet - ha a szerző vagy jogutódja ellenkező nyilatkozatot nem tett vagy az ellenkezőjét másképp nem bizonyítják - úgy kell tekinteni, hogy a szerző azt nyilvánosságra hozatalra szánta.

 

IV. Fejezet - A SZABAD FELHASZNÁLÁS ÉS A SZERZŐI JOG MÁS KORLÁTJAI - Általános szabályok

33. § (1) A szabad felhasználás körében a felhasználás díjtalan, és ahhoz a szerző engedélye nem szükséges. Csak a nyilvánosságra hozott művek használhatók fel szabadon e törvény rendelkezéseinek megfelelően.

35. § (1) Természetes személy magáncélra a műről másolatot készíthet, ha az jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálja. E rendelkezés nem vonatkozik az építészeti műre, a műszaki létesítményre, a szoftverre és a számítástechnikai eszközzel működtetett adatbázisra, valamint a mű nyilvános előadásának kép- vagy hanghordozóra való rögzítésére. Kotta reprográfiával [21. § (1) bek.] magáncélra és a (4) bekezdés b)-d) pontjában szabályozott esetekben sem többszörözhető.