Bibliográfia Batthyány Lajos grófról

Összeállították: Hermann Róbert és Molnár András

 

A bibliográfia eredeti környezetben itt található:

http://www.emlekev.hu/emlekevek/batthyany_lajos_emlekev/adattar/article/D888_article_86234.html (tekintve az eredeti cikk apró betűit, változtatás nélkül átemeltem egy olvashatóbb kivitelbe, a szerzők érdeme a gyűjtemény ! Ennek a kis összeállításnak segítségével már célirányosan kereshet a tudásra vágyó.

 
     

Batthyányról általában, életrajzi összefoglalók

Borus, Josef: Graf Ludwig Batthyány Ungarns erster Ministerpräsident 1807-1849. In: Burgenländische Heitmatblätter. 58. Jahrgang, Heft 4. Eisenstadt, 1996. 160-171. p.

Erdődy Gábor: A forradalmi áttörés élharcosa. In: Magyar Szemle 2000. 5-6. sz.

Erdődy Gábor: Az ellenzék vezetői, az átalakulás kulcsemberei. Kossuth és Batthyány. In: Kossuth Lajos 1802-1894. Kossuth Lajos és kortársai. (Szerk. Hermann Róbert) Bp., 2002. 7-21. p.

Erdődy Gábor: Az első magyar kormányfő. Batthyány Lajos. In: Rubicon 1998. 3. sz. 37-43. p.

Erdődy Gábor: Batthyány és a polgári állam reformja. In: Alföld 1987. 10. sz. 54-62. p.

Erdődy Gábor: Batthyány Lajos Magyarország nemzetközi mozgásteréről. In: Batthyány Lajos emlékezete. Szombathely, 2000. 27-423. p.

Erdődy Gábor: Batthyány Lajos. (Magyar Szabadelvűek) Bp., 1998.

Erdődy Gábor: Batthyány. – Hermann Róbert: Szemere. Bp., 2002. 7-164. p.

Farkas Emőd: Gróf Batthyány Lajos élete. Bp., 1908.

Friedreich Endre: Gróf Batthyány Lajosné. In: Vigilia 1998. 10. sz. 753-763. p.

Füzes Miklós: Az ismeretlen Batthyány. III. A Blackwell által összeállított jellemrajzok. (Fordította Hangené Wágner Zsuzsanna) In: A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 28. (1983). Pécs, 1984.

Gróf Batthyány Lajos az első magyar miniszterelnök élete és halála. Pest, 1870.

Halász Imre: Egy letűnt nemzedék. Gróf Batthyány Lajos. In: Nyugat 1910. 18. sz. 1241-1264. p.

Horváth, S.: Graf Ludwig Batthyány, ein politischer Martyrer. Hamburg, 1850.

Nagy Alajos: Gróf Batthyány Lajos az első magyar miniszterelnök élet és jellemrajza. Pest, 1870.

Neustadt, Adolf: Aufzeichnungen eines Honvéd. Beiträge zur ungarischen Revolutionsgeschichte 1848 und 1850. Lipcse, 1850. 1-2. köt.

Spira György: Batthyány Lajos. In: Spira György: Négy magyar sors. Bp., 1983. 33-98. p. (Újabb kiadása: Spira György: Jottányit se a negyvennyolcból! Bp., 1989. 13-72. p.)

Szemere Bertalan: Gróf Batthyány Lajos. In: Szemere Bertalan: Politikai jellemrajzok a magyar szabadságharcból. Okmánytár. (Sajtó alá rendezte Hermann Róbert és Pejach István) Bp., 1990. 79-134. p.

Szemere, Bartholomäus: Graf Ludwig Batthyány, Arthur Görgei, Ludwig Kossuth. Politische Charakterskizzen aus dem ungarischen Freiheitskriege. Hamburg, 1853. I-III. köt.

Urbán Aladár: A magyar Egmont. Batthyány Lajos halálának 120. évfordulójára. In: Kortárs 1969. 10. sz. 1627-1635. p. (Újabb megjelenése: Urbán Aladár: A nagy év sodrában. Tanulmányok 1848-ról. Bp., 1981. 439-461. p.)

Urbán Aladár: Batthyány Lajos (1807-1849) első magyar miniszterelnök. Bp., 1982.

Urbán Aladár: Batthyány Lajos (1807-1849). In: Nagy képes millenniumi arcképcsarnok. 100 portré a magyar történelemből. (Szerk. Rácz Árpád) Bp., 2000. 199-203. p.

Urbán Aladár: Batthyány Lajos emlékezete. In: Honismeret 1982. 1. sz. 3-5. p.

Urbán Aladár: Batthyány Lajos emlékezete. Születésének 180. évfordulóján. In: Vasi Honismereti Közlemények 1987. 1. sz. 1-8. p.

Urbán Aladár: Batthyány Lajos gróf. In: Magyar miniszterelnökök 1848-2002. (Szerk. Stemler Gyula) Bp., 2002. 6-11. p.

Urbán Aladár: Batthyány Lajos gróf. In: Magyarország miniszterelnökei 1848-1990. (Szerk. Dús Ágnes) Bp., 1993. 8-13. p.

Urbán Aladár: Batthyány Lajos miniszterelnöksége, fogsága és halála. In: Batthyány Lajos gróf első magyar miniszterelnök emlékezete. (Szerk. Körmöczi Katalin) Budapest, 1998. 89-184. p.

Urbán Aladár: Batthyány Lajos. Az első magyar miniszterelnök halálának 110. évfordulójára. In: Élet és Tudomány 1959. október 4. (41. sz.) 1283-1287. p.

Urbán Aladár: Batthyány Lajos. In: Ezer év. Arcképek a magyar történelemből. (Szerk. Mód Aladárné) Bp., 1985. 231-235. p.

Urbán Aladár: Együtt az első kormányig. Kossuth és Batthyány. In: Rubicon 1995. 1-2. sz. 36-37. p.

Urbán Aladár: Gr. Batthyány Lajos, németújvári. In: Az 1848-1849. évi első népképviseleti országgyűlés történeti almanachja. (Szerk. Pálmány Béla) Bp., 2002. 77-89. p.

Urbán Aladár: Kossuth és Batthyány. In: Rubicon 1992. 2. sz. 20-22. p.

Vahot Imre: Gróf Batthyány Lajos élet és jellemrajza. Bp., 1873.

Vahot Imre: Gróf Batthyány Lajos. In: Az 1848- és 1849-diki magyar szabadságharc kitűnőbb vértanúinak emlékkönyve. Pest, 1873. [4-8. p.]

Varsányi Péter István: Batthyány Lajos gróf Pozsonyban. In: Vasi Szemle 1996. 3. sz. 433-443. p.

Varsányi Péter István: Habsburgok és Batthyányak. Párhuzamos életutak a magyar történelemből. In: Batthyányakra emlékezünk. (Szerk. Tóth Dezső) Dáka, 1992. 5-18. p.

Batthyány reformkori tevékenysége

Ács Tibor: Az ifjú Batthyány. In: Életünk 1987. 3. sz. 270-279. p.

Ács Tibor: Batthyány Lajos katonaélete – „Védelme alatt minden fejlődik”. In: Ács Tibor: A reformkor hadikultúrájáról. A magyar hadügy és tudomány kérdéseiről. Piliscsaba, 2005. 278-310. p.

Ács Tibor: Batthyány Lajos katonai szolgálatának története 1826. augusztus 5. - 1831. április 30. In: Hadtörténelmi Közlemények 1984. 4. sz. 716-751. p.

Bakler, Klára – Molnár, András: „Das Schaffot sehe aus seinen Augen”. Graf Ludwig Batthyány und die Geheimpolizei 1839-1848. In: Zalai Múzeum 10. Közlemények Zala Megye Múzeumaiból. (Szerk. Frankovics Tibor) Zalaegerszeg, 2001. 191-203. p.

Balogh Gyula: Batthyány Lajos ifjúságából. In: Budapesti Hírlap 1886. március 13. 2-3. p. (Újabb kiadása: Balogh Gyula: Klió szolgálatában. Szombathely, 1895. 112-115. p.)

Balogh Gyula: Gróf Batthyány Lajos ifjúsága. In: Vasárnapi Újság 1887. szeptember 4. (36. sz.) 590-592. p., szeptember 11. (37. sz.) 605-608. p., szeptember 18. (38. sz.) 620-623. p.

Batthyány Lajos reformkori beszédei, levelei, írásai. (Sajtó alá rendezte Molnár András) Zalaegerszeg, 1998.

Deák Ágnes: Batthyány Lajos és az ausztriai rendekkel való együttműködési kísérlet (1847). In: Magyarhontól az Újvilágig. Emlékkönyv Urbán Aladár ötvenéves tanári jubileumára. (Szerk. Erdődy Gábor és Hermann Róbert) Bp., 2002. 80-92. p.

Gergely András: Batthyány Lajos a reformellenzék élén. In: Századok 1982. 6. sz. 1159-1174. p. (Újabb megjelenése: Gergely András: Egy nemzetet az emberiségnek. Tanulmányok a magyar reformkorról és 1848-ról. Bp., 1987. 259-287. p.)

Komlóssy Artúr: Batthyány Lajos gróf megválása a katonaságtól. In: Budapesti Hírlap 1927. április 10. (82. sz.) 10. p.

Koszorús Ödön: Az ikervári Batthyány birtok kialakulása. In: Válogatott írások Ikervár történetéről. I. (Szerk. Koszorús Ödön) Ikervár, 1996. 42-50. p.

Molnár András: „A kormányt hatalmának visszaélésével vádolom!” Batthyány Lajos gróf az 1839/40-es országgyűlésen. In: Levéltári Szemle 1995. 1. sz. 3-22. p.

Molnár András: „Az akasztófa tükröződik a szeméből!” Titkosrendőri jelentés Batthyány Lajos grófról (1840). In: Vasi Szemle 1993. 4. sz. 499-509. p.

Molnár András: „Egy honvéd feljegyzései” Batthyány Lajos grófról. In: Levéltári Szemle 1993. 1. sz. 49-62. p.

Molnár András: „Még a tekintetével is vezényel!” Batthyány Lajos gróf az 1843/44-es országgyűlésen. In: Levéltári Szemle 1996. 1. sz. 3-20. p.

Molnár András: Az egyesületek szerepe Batthyány Lajos politikai pályafutásában (1840-1847). In: Századok 1996. 1. sz. 3-26. p.

Molnár András: Batthyány Lajos a reformkorban. Zalaegerszeg, 1996.

Molnár András: Batthyány Lajos az ellenzéki párt élén (1845-1847). In: Vasi Szemle 1995. 4. sz. 599-609. p.

Molnár András: Batthyány Lajos és a Széchenyi-Kossuth vita (1841-1843). In: Soproni Szemle 1995. 4. sz. 316-325. p.

Molnár András: Batthyány Lajos gróf és az ellenzék az utolsó rendi országgyűlésen 1847. november 7. - 1848. március 14. In: Vasi Szemle 1993. 1. sz. 54-80. p.

Molnár András: Batthyány Lajos gróf hamisított adóslevele. In: Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények 1995. 4. sz. 58-66. p.

Molnár András: Batthyány Lajos pályakezdete (1831-1839). In: Vasi Szemle 1994. 1. sz. 63-75. p.

Molnár András: Batthyány Lajos politikai szerepe 1848 előtt. In: Batthyány Lajos emlékezete. Szombathely, 2000. 11-16. p.

Molnár András: Batthyány Lajos reformkori leveleiből. In: Levéltári Közlemények 1997. 1-2. sz. 63-76. p.

Molnár András: Batthyány Lajos reformkori pályafutása. In: Batthyány Lajos gróf első magyar miniszterelnök emlékezete. (Szerk. Körmöczi Katalin) Budapest, 1998. 8-88. p.

Molnár András: Graf Ludwig Batthyány an der Spitze der Landtagsopposition. (Vom 7. November 1847 bis 14. März 1848.) In: Die Revolution von 1848/49 im österreichisch-ungarischen Grenzraum. Eisenstadt, 1996. 21-30. p.

Naszádos István: Újabb adatok gr. Batthyány Lajos péterfai cukorgyáráról. In: Vasi Szemle 1986. 1. sz. 122-130. p.

Supka Géza: Batthyány Lajos és az Iparegyesület. In: Ipari öntudatunk ébresztői és munkálói. (Szerk. Kenéz Béla) Bp., 1943.

Szabó Géza: Batthyány Lajos pályája a forradalomig. In: Acta Academiae Paedagogicae Nyíregyháziensis 10/B. Történettudomány. Nyíregyháza, 1985. 85-99. p.

Takács Ferenc: Mikor született Batthyány? In: Új Tükör 1978. november 12. (11. sz.) 19. p.

Tilcsik György: Adatok Batthyány Lajos ikervári uradalmának történetéhez. In: A Dunántúl településtörténete VII. Falvak, várak és puszták a Dunántúlon. X-XIX. század. (Szerk. Somfai Balázs) Veszprém, 1989. 255-264. p.

Tilcsik György: Batthyány Lajos ikervári uradalmának leltára. In: Válogatott írások Ikervár történetéről. I. (Szerk. Koszorús Ödön) Ikervár, 1996. 58-60. p.

Tilcsik György: Források és adatok a Batthyány Lajos és édesanyja közötti vita lezárulásához. In: Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények 1996. 3. sz. 47-65. p.

Tilcsik György: Zichy Antónia és Batthyány Lajos házassági szerződése. In: Vasi Honismereti Közlemények 1989. 2. sz. 65-68. p.

Válogatott írások Ikervár történetéről. II. (Szerk. Koszorús Ödön) Ikervár, 2005.

Batthyány miniszterelnöksége, 1848. évi tevékenysége

[Jósika Miklós?:] Zur Geschichte des ungarischen Freiheitskampfes. Leipzig, 1851. I-II. köt.

A Batthyány-kormány emlékalbuma. (Írta Basics Beatrix et al.) Bp., 1999.

Angyal Dávid: 1848 történetéből. In: Századok 1917. 7-8. sz. 417-428. p.

Angyal Dávid: Batthyány Lajos és Jellasich bécsi találkozása. (1848. júl. 27-30.) In: Századok 1936. 9-10. sz. 471-474. p.

Angyal Dávid: Még egyszer 1848 történetéből. In: Századok 1918. 5-6. sz. 243-256. p.

Basics Beatrix – Csorba László: Az első felelős magyar kormány képeskönyve. Bp., 1998.

Basics Beatrix: „Fegyverek közt hallgatnak a múzsák”? In: A Batthyány-kormány emlékalbuma. Bp., 1999. 133-158. p.

Erdődy Gábor: A Batthyány-kormány. In: A Batthyány-kormány emlékalbuma. Bp., 1999. 7-50. p.

Erdődy Gábor: A magyar kormányzat európai látóköre 1848-ban. Bp., 1988.

Erdődy Gábor: Batthyány és az európai változások 1848-ban. In: Századok 1982. 6. sz. 1251-1264. p.

F. Kiss Erzsébet: Az 1848-1849. évi minisztertanácsi jegyzőkönyvek. Bp., 1989.

F. Kiss Erzsébet: Az 1848-1849-es magyar minisztériumok. Bp., 1987.

Gergely András: Magyar küldöttségek Bécsben 1848 szeptemberében. In: Nemzeti és társadalmi átalakulás a XIX. században Magyarországon. Emlékkönyv Szabad György 70. születésnapjára. (Szerk. Orosz István – Pölöskei Ferenc – Dobszay Tamás) Bp., 1995. (Újabb megjelenése: Gergely András: 1848-ban hogy is volt? Tanulmányok Magyarország és Közép-Európa 1848-49-es történetéből. Bp., 2001. 402-421. p.)

Gróf Batthyány Lajos miniszterelnöki, hadügyi és nemzetőri iratai. I-II. köt. (A dokumentumokat válogatta, a jegyzeteket készítette, az előszót írta Urbán Aladár) Bp., 1999.

Hajnal István: A Batthyány-kormány külpolitikája. Bp., 1957. (2. kiadás: Sajtó alá rend. Urbán Aladár. Bp., 1987.)

Hermann Róbert: A Batthyány-kormány hadügyi politikája. In: A Batthyány-kormány emlékalbuma. Bp., 1999. 51-132. p.

Hermann Róbert: Pákozdi kérdőjelek. In: Közlemények Székesfehérvár történetéből I. „Akit szolgáltatok egy árva hon volt…” Az 1998. május 13-án, szeptember 29-én és november 12-én rendezett tudományos tanácskozás előadásai. (Szerk. Csurgai Horváth József és Demeter Zsófia) Székesfehérvár, 2000. 123-154. p.

Károlyi Árpád: Az 1848-diki pozsonyi törvénycikkek az udvar előtt. Bp., 1936.

Pálffy János: Magyarországi és erdélyi urak. (Sajtó alá rend. Szabó T. Attila) Bp., 1939. 51-64. p.

Spira György: Hol ülésezett Batthyány Lajos kormánya? In: Élet és Irodalom 2003. január 17. (3. sz.) 6. p. (Újabb megjelenése: Spira György: Széchenyiről. Bp., 2005. 159-164. p.)

Spira György: Még egyszer Batthyány Lajosról. In: Spira György: Jottányit se a negyvennyolcból! Bp., 1989. 373-398. p.)

Szabad György: Batthyány és Magyarország alkotmányos önkormányzatának kérdése 1848 tavaszán. In: Századok 1982. 6. sz. 1175-1192. p.

Szilágyi Sándor: A magyar forradalom férfiai 1848/9-ből. (2. átdolg. kiad.) Pest, 1850.

Urbán Aladár: „Honunkat dúló ellenségeinknek minden lépteit nehezítsük…” Válogatás Batthyány Lajos miniszterelnöki irataiból, 1848. szeptember 13. – szeptember 26. In: Századok 1982. 6. sz. 1262-1295. p.

Urbán Aladár: A Batthyány-kormány hadügyi politikájának első szakasza. 1848. április-május. In: Hadtörténelmi Közlemények 1971. 2. sz. 211-237. p.

Urbán Aladár: A Batthyány-kormány megalakulása és kinevezése. In: Századok 1984. 6. sz. 1085-1113. p.

Urbán Aladár: A Batthyány-kormány, a szerb nemzeti mozgalom és a délvidéki kormánybiztosok 1848 nyarán. In: Szerbek és magyarok a Duna mentén 1848-1849-ben. [I. köt.] (Szerk. Bona Gábor) Bp., 1983. 135-147. p.

Urbán Aladár: A nemzetőrség és honvédség szervezése 1848 nyarán. Bp., 1973.

Urbán Aladár: A székely katonaság segítségül hívása 1848 májusában. In: Hadtörténelmi Közlemények 1980. 3. sz. 405-420. p.

Urbán Aladár: Az 1848-as magyar hadügyminisztérium megszervezése. 1848. április-december. In: Hadtörténelmi Közlemények 1976. 1. sz. 42-71. p.

Urbán Aladár: Batthyány és a honvédelem 1848-ban. In: Századok 1982. 6. sz. 1229-1250. p.

Urbán Aladár: Batthyány Lajos a népképviseleti országgyűlésen 1848 decemberében. In: Századok 1991. 3-4. sz. 205-226. p.

Urbán Aladár: Batthyány Lajos és a vasi felkelősereg 1848 szeptember-októberében. In: Hadtörténelmi Közlemények 1985. 4. sz. 786-800. p.

Urbán Aladár: Batthyány Lajos miniszterelnöksége a legújabb kutatások tükrében. In: Batthyány Lajos emlékezete. Szombathely, Vas Megyei Levéltár, 2000. 43-59. p.

Urbán Aladár: Batthyány Lajos miniszterelnöksége. Bp., 1986.

Urbán Aladár: Batthyány Lajos miniszterelnöksége. In: Rubicon 1999. 4. sz. 12-16. p.

Urbán Aladár: Kormányválság és Batthyány Lajos ügyvezető miniszterelnöksége 1848 szeptemberében. In: Századok 1978. 6. sz. 1036-1096. p. (Újabb megjelenése: Urbán Aladár: A nagy év sodrában. Tanulmányok 1848-ról. Bp., 1981. 462-581. p.)

Urbán Aladár: Népítélet Lamberg felett. In: Századok 1996. 5. sz. 1063-1116. p.

Urbán Aladár: Pákozd, 1848. Bp., 1984.

Urbán Aladár: Sztankó Soma tervezete az 1848-as honvédség felállítására. In: Hadtörténelmi Közlemények 1986. 3. sz. 525-540. p.

Urbán Aladár: Tíz válságos nap a Batthyány-kormány történetéből 1848. május 10. – május 20. In: Urbán Aladár: A nagy év sodrában. Tanulmányok 1848-ról. Bp., 1981. 96-159. p.

Urbán, Aladár: Count Lajos Batthyány and the Organization of the Hungarian National Army, 1848-1849. In: East Central European War Leaders: Civilian and Military. War and Society in East Central Europe. Vol. XXV. (Ed. Béla K. Király – Albert A. Nofi) New York, 1988. 41-60. p.

Urbán, Aladár: The Hungarian Valmy and Saratoga: The Battle of Pákozd, the Surrender of Ozora, and their Consequences in the Fall of 1848. In: East European Society and War in the Era of Revolution, 1775-1856. War and Society in East Central Europe. Vol. IV. (Ed. Béla K. Király) New York, 1984. 538-556. p.

Varga János: A jobbágyfelszabadítás kivívása 1848-ban. Bp., 1971.

Varga János: Batthyány és a jobbágyfelszabadítás. In: Századok, 1982. 6. sz. 1193-1228. p.

Varga János: Batthyány és az 1848. évi szeptemberi válság. In: Batthyány Lajos emlékezete. Szombathely, 2000. 61-98. p.

Batthyány fogsága, pere, halála

Balogh Gyula: Adatok Batthyány Lajos elítéltetéséhez. In: Vasi Honismereti Közlemények 1987. 1. sz. 10-13. p.

Barsi József: Utazás ismeretlen állomás felé 1849-1856. In: Barsi József: Utazás ismeretlen állomás felé 1849-1856 és Berzsenyi Lénárd rajzai. Az olmützi foglyok arcképsorozata. (Sajtó alá rendezte Simon V. Péter) Bp., 1988. 7–214. p.

Batthyány Lajos gróf főbenjáró pöre. (Sajtó alá rendezte Urbán Aladár) Bp., 1991.

Borus József: Népfelkelés Jánosházán 1849. április 28. In: Vasi Szemle 1964. 2. sz. 227-231. p.

Désaknai Mária: Gróf Batthyány Lajos. Madách Imréné Fráter Erzsébet. Drámák. Bp., 1985. 7-34. p.

Földy János: Világostól Josephstadtig 1849-1856. (Földy János naplótöredékeiből közreadta Balassa Imre) Bp., 1939.

Friedreich Endre: Gróf Batthyány Lajos laibachi fogsága. Bp., 1930.

Friedreich Endre: Gróf Batthyány Lajos utolsó napjai. In: Századok 1927. 4-6. sz. 113-148. p.

Hentaller Lajos: Batthyány kivégzése. In: Hentaller Lajos: Vérrózsák. Bp., 1906. II. köt. 133-140. p.

Hentaller Lajos: Gróf Batthyány Lajos fogsága. In: Hentaller Lajos: Vérrózsák. Bp., 1906. I. köt. 89-95. p.

Hermann Róbert: Újabb adatok a Batthyány Lajos elleni felségárulási perhez. In: Batthyány Lajos emlékezete. Szombathely, 2000. 99-121. p.

Horánszky Lajos: Gróf Batthyány Lajos tragédiája. Bp., 1926.

Károlyi Árpád: Németujvári gróf Batthyány Lajos első magyar miniszterelnök főbenjáró pöre. I-II. köt. Bp., 1932.

Szerencsés Károly: „Az ítélet: halál”. Magyar miniszterelnökök a bíróság előtt. Batthyány Lajos, Bárdossy László, Imrédy Béla, Szálasi Ferenc, Sztójay Döme, Nagy Imre. Bp., 2002. [Batthyány Lajos pere: 95-117. p.]

Szőts István: G. B. L. Gróf Batthyány Lajos főbenjáró pere és vértanúsága. Irodalmi forgatókönyv. Bp., 1987.

Urbán Aladár: Batthyány Lajosné visszaemlékezései férje fogságára és halálára. In: Századok 1981. 3. sz. 587-620. p.

Batthyány utóélete, kultusza

Aczél Eszter: Batthyány Lajos emléktárgyai. In: Batthyány Lajos gróf első magyar miniszterelnök emlékezete. (Szerk. Körmöczi Katalin) Bp., 1998. 185-205. p.

Ajánló bibliográfia Batthyány Lajos halálának 150. évfordulójára. (Összeállította Horváthné Kupi Ildikó) Szombathely, 1999.

Cennerné Wilhelmb Gizella: Batthyány Lajos ikonográfiája. In: Folia Historica 10. (Magyar Nemzeti Múzeum évkönyve.) Bp., 1982. 21-39. p.

Gerő András: A hiányzó Batthyány-kultusz. In: Batthyány Lajos emlékezete. Szombathely, 2000. 123-132. p.

Gerő András: A nemzet mártírja, a „magyar Egmont”: Batthyány Lajos gróf. In: Gerő András: Képzelt történelem. Fejezetek a magyar szimbolikus politika XIX-XX. századi történetéből. Bp., 2004. 147-159. p.

Gudenus János József: Gróf Batthyány Lajos családja és leszármazottai. (Adattár.) In: Batthyányakra emlékezünk. (Szerk. Tóth Dezső) Dáka, 1992. 19-24. p.

Rózsa György: Batthyány Lajos ikonográfiája. In: Batthyány Lajos gróf első magyar miniszterelnök emlékezete. (Szerk. Körmöczi Katalin) Budapest, 1998. 206-237. p.

Stéfán Ildikó: Gróf Batthyány Lajos halála és temetései. In: Közel a múlt. Tanulmányok a XIX. és XX. század történelméből. Sic itur ad astra. 1993. 2-4. sz. (Bp., 1993.) 6-17. p.

Tóth Dezső: A Batthyány-család Dákán. Veszprém, 1989.

Tóth Dezső: Dáka – Batthyány-kastély. (Tájak – Korok – Múzeumok Kiskönyvtára 503. sz.) Bp., 1994.

Tóth Dezső: Epizódok gróf Batthyány Lajos családjáról. In: Batthyányakra emlékezünk. (Szerk. Tóth Dezső) Dáka, 1992. 25-40. p.

Tóth József: Aki gróf Batthyány Lajos hamvait megőrizte. Dank Mihály Agáp emlékezete. In: Vasi Szemle 1998. 6. sz. 709-712. p.

Urbán Aladár: Gróf Batthyány Lajos emlékezete. In: Aetas 2000. 1-2. sz. 132-158. p.

Varsányi Péter István: A mártír miniszterelnök „halhatatlan emlékének záloga”, avagy lesz-e „ragyogó szobra” Batthyány Lajosnak? In: Emlékezet, kultusz, történelem. Tanulmányok az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc 150. évfordulója alkalmából. (Szerk. Hudi József és Tóth G. Péter) Veszprém, 1999. 37-43. p.

Varsányi Péter István: Batthyány Lajos szobrai. In: Hazánk 1993. 7. sz. 37-39. p.

Varsányi Péter István: Lesz-e „ragyogó szobra” Batthyánynak Szombathelyen? In: Vasi Szemle 1994. 4. sz. 559-572. p.

v20090908