Tekintettel, hogy az internet szorosan kapcsolódik a munkámhoz (jórészt azon élek), így eléggé sűrűn belebotlok érdekességekbe. Mivel adott volt a lehetőség, így gondoltam kigyűjtöm, hogy kik voltak a papjaink 1777 és 1935 között. ABC sorrendben vannak most, majd ha egyszer késztetést érzek rá, akkor összerendezem idősorrendbe.  A forrás könyv címlapját mutatom be először, maga a forrás elektronikus formátumban a következő linken érhető el: http://www.vasidigitkonyvtar.hu/vdkweb/vm_egyhazmegye_3k/tartalom.html     Fontosságát abban látom, hogy ez egy olyan időskálát ad a falu életébe, melynek segítségével más történeti események is elhelyezhetők az idősikon. Előfordul, hogy egy korabeli fényképről nem tudjuk mikor is készülhetett, de a hátoldalán feltüntetik a szereplőket, ennek segítségével már könnyen behatárolható a keletkezés lehetséges időszaka, mert egy plébánost nem szoktak lefelejteni ilyenkor. A falu közösségének formálásában, nevelésében és életében jelentős szerepet játszottak, így a közösségi eseményeken mindig ott voltak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v090923