Sárvári kápolna avatásán elhangzott beszéd 1844-ben - Mayer József plébánostól.

Intelmekkel az életre, a halál kapcsán.

Sárvár nincs messze, a gyűjtésemkor elém került, megvettem. Feldolgoztam a témát, elküldtem a Sárvár Anno-hoz 2019 őszén, semmi reakciójuk nem volt, nem érte el az ingerküszöbűket egy ilyen régi anyag, de tapasztalatom alapján inkább valamilyen emberi gyengeség, érdek áll többnyire az érdektelenség mögött.

Tekintve, hogy a jó sors rám bízta ezt a kis kiadványt, nem lehetek vele mostoha. Kérem elnézni nekem ezt a kis kitérőt, lehet, hogy valakinek fontos lehet pár gondolat az írásból.  

A beszédről pár gondolat

Az egyházi beszédet 1844-ben Mindszent havának 15. napján a sárvári temetőben épült kápolna felszentelése alkalmával mondotta el. A Mindszent hava, az októberi hónapot jelentette. Miért érdemes nekiveselkedni hétköznapi halandóként a korhű írás nehézkes kiolvasásának? Fanyalgók mondhatják közhelyek csak, de ami igaz, a nagy gondolatok kiállják a próbát.

"Halál bizonyos! A halált el nem kerülhetjük."

"Bizonytalan halálunknak ideje, órája!"

"Bizonytalan hogyan halunk meg!"

"Bizonytalan hol halunk meg!"

Úgy véltem közkincsé kell tennem Mayer József sárvári vonatkozású írását. Érdemesnek tartom elgondolkodni múlandóságunkon és a hétköznapi életünk saját magunk által történő irányításán. Ha jobbá válunk belül egyénként, akkor a környezetünkben lévők számára is jobbak leszünk és jobb lesz tán világunk. Mayer plébános szavaival zárva:

"Tegyünk körünkben annyi jót, mennyit csak tehetünk!"

 

Ki volt Mayer József? Milyen művei voltak? sírja hol található?

Életrajzi adatok forrása

828. Mayer József - Született Taccsán 1788. márc. 8.-án Mayer Jakab kasznár és Katalin szülőktől. Felszentelték 1810. dec. 9-én. Nevelő volt Festetics Imre gróf családjánál (1810-12),  Plébános - Pinkamindszenten (1812. május-1839. okt.), 1836-tól a pornói ker. esperesi tisztjét is viselte.

1839-ben elnyerte a sárvári plébániát s azt1865. nov. 4-én bekövetkezett haláláig vezette. Vas vármegye 1840-ben táblabírájává választotta.

Németül is beszélt. - Vis. Can. Pinkamindszent, 1831. jún. 17. – Sz. E. T. II. 361. l.

 

Az egyházmegye történetének II.kötetben szerepel négy műve:

-  Gefühle bei der ersten Ankunft seiner kőnigl. Hoheit des Erzherzogs Ferdinand von Österreich-Este nach Sárvár, Steinamanger, 1846.

- Egyházi beszéd, melyet a sárvári főhercegi várban Nep. sz. János napján hirdetett. Veszprém, 1862.

- Rövid egyházi beszéd a sárvári temetőben épült kápolna felszentelése alkalmával. Pest, 1844.

- Egy német verse 1865-ből.

Sírja a városi temető H parcellában található, 6. sor, 16. sírhelyében nyugszik.

(Ha valaki megkeresi a sírját és visz rá egy szál virágot, akkor kérem, a nevemben tegyen egy szálat Dr. Naszádos István TANÁR ÚR sírjára is az E parcella, 2 sor, 1-es sírhelyére. Köszönöm. Nagy Dezső )

A beszéd ugyan 12 oldalas, de nagyon nagybetűvel könnyen átfutható. Bár néha a mai nyelvezet számára dagályos, de pár gondolata örökérvényű.

v20191004, v20230211