Kezdjük talán az ismerkedést Batthyány-val oly módon, hogy megnézzük életútját térben és időben. Ehhez készített Molnár András egy tematikus összeállítást.

Batthyány Lajos Gróf életútjának időrendi áttekintése és Batthyány Lajos Gróf életútjának helyszínei  címekkel a linken keresztül elérhető eredeti környezetükben.

Tekintve az ottani apró betüket és a megcélzott olvasóközönség igényeit, átemeltem egy másik megjelenési formába az írásokat, mely a kis kép alatt érhető el. Azért is választom ezt a módot, mert a források gyakran el-eltünnek.

 
     

                                                                                                                  

 

 

BATTHYÁNY LAJOS GRÓF ÉLETÚTJÁNAK HELYSZÍNEI

MAGYARORSZÁGON

Budapesten

 

Buda - József laktanya [Táncsics Mihály u. 9.]: Itt őrzik a fogoly Batthyányt 1849. január 9-étől 1849. április 23-ig.

Buda - királyi palota [Budavári palota]: István nádor szállása, a Batthyány részvételével tartott minisztertanácsi ülések egyik helyszíne 1848-ban.

Pest - Cziráky-palota (Hatvani utca) [Kossuth Lajos u. 5. sz. ház helyén]: Batthyány bérelt szállása 1841-1849 között.

Pest - Nemzeti Kaszinó (a Kereskedelemi Csarnok emeletén) [Roosevelt tér 2., Atrium Hyatt Hotel helyén]: A Batthyány részvételével tartott egyesületi rendezvények egyik állandó helyszíne, és Batthyány pesti "törzshelye" 1841-1848 között.

Pest - Redout (régi Vigadó, Feldunasor) [Vigadó tér 2., a mai Vigadó helyén]: Itt nyitja meg Batthyány 1842. augusztus 25-én az első magyar iparmű-kiállítást, 1848. július 5-étől pedig itt ülésezik - a miniszterelnök részvételével - az országgyűlés képviselőháza.

Pest - vármegyeháza [Városház utca 7.]: Batthyány itt ismerkedik meg Kossuthtal az 1841. november 13-14-ei iparegyesületi közgyűlés alkalmával. 1842. december 26-án és 1844. augusztus 25-én itt adja át az iparmű-kiállítások díjait, 1845 és 1847 között pedig gyakori résztvevője Pest vármegye közgyűléseinek.

Pest - Nemzeti Múzeum [Múzeum körút 14-16.]: Itt nyitja meg Batthyány 1846. augusztus 11-én a harmadik magyar iparmű-kiállítást, 1848-ban pedig a miniszterelnök részvételével itt ülésezik az országgyűlés felsőháza.

Pest - Nemzeti Színház [helyét dombormű jelöli a Rákóczi út és a Múzeum körút sarkán]: Batthyány 1845 októberétől 1848 márciusáig bérli a színház 28. számú páholyát.

Pest - Ilkey-féle ház (Újvilág utca 635.) [Semmelweis u.]: Az Iparegyesület szállása, a Batthyány elnökletével tartott közgyűlések és választmányi ülések helyszíne.

Pest - Kunewalder-ház (Országút) [helye: Károly körúton, a Király u. sarkán]: A Batthyány által is látogatott Ellenzéki Kör szállása 1847 első hónapjaiban.

Pest - Laffert-ház (Urak utcája) [Petőfi u., Régi Posta u. sarka]: A Batthyány által is látogatott Ellenzéki Kör szállása 1847-1848-ban. 1847. március 15-én az ellenzék itt tartotta országos konferenciáját.

Pest - Szentkirályi Mór lakása (Váci utca): Itt alakul meg az ellenzék sajtóbizottsága Batthyány részvételével 1846. június 6-án.

Pest - Belvárosi plébániatemplom [Szabadsajtó u.]: Itt keresztelik meg Batthyány fiát, Elemért 1847. április 8-án.

Pest - Döring József háza [Nádor utca 7.]: 1848-ban Kossuth szállása, a Batthyány részvételével tartott minisztertanácsi ülések egyik helyszíne.

Pest - Ullmann-féle ház (Rakpiac) [helye: Roosevelt téren, a Zrínyi és a Vigyázó u. között]: Széchenyi István szállása, 1848-ban a Batthyány részvételével tartott minisztertanácsi ülések egyik helyszíne, és az országgyűlés képviselői klubja.

Pest - István főherceg-szálló (Feldunasor) [Akadémia u. 1.]: Deák Ferenc szállása 1848-ban, a Batthyány részvételével tartott minisztertanácsi ülések egyik helyszíne.

Pest - Horváth-ház (Hatvani utca) [Kossuth Lajos u. 3.]: Itt, az első emeleten rendezteti be Batthyány a miniszterelnöki hivatal és a Nemzetőrségi Haditanács irodáját 1848 áprilisában.

Pest - Károlyi-palota [Károlyi Mihály u. 16.]: Károlyi György gróf felesége, Zichy Karolina grófnő-Batthyány sógornője-lakóhelye, Batthyány 1849. január 8-i elfogásának helyszíne.

Pest - Újépület [a mai Szabadság tér helyén]: Batthyányt itt tartják fogva 1849. szeptember 12-étől október 6-áig.

Pest - Batthyány-örökmécses [a Báthory, Aulich és Hold utca találkozásánál]: A Batthyány 1849. október 6-ai kivégzésének helyszínét jelölő örökmécsest 1926. október 6-án avatták fel.

Pest - Belvárosi ferences templom [Ferenciek tere 2.]: A templom kriptájában őrizték Batthyány holttestét 1849. október 6-ától 1870. június 9-ig.

Pest - Kerepesi temető, Batthyány-mauzóleum [Fiumei út 16-20.]: Itt temették el Batthyány 1870. június 9-én. Mauzóleuma 1874 májusában készült el.

Fejér megyében

 

Bicske - Batthyány Kázmér gróf kastélya [Kossuth u. 42.]: Windisch-Grätz itt fogadja - Batthyány kivételével - az országgyűlés békeküldöttségét 1849. január 3-án. A küldöttség (Batthyány is) másnap a kastélyban ebédel.

Csór - Szőgyény-Marich kastély [Fő tér 10.]: Itt találkozott Batthyány 1848. szeptember 29-én - útban Ikervárra - Szőgyény Lászlóval.

Martonvásár-Brunszvik-kastély [Brunszvik u. 2.]: Itt szállásolják el a fogoly Batthyányt 1849. április 23-án és szeptember 11-én.

Mór - vendégfogadó: Itt szállásolják el a fogoly Batthyányt 1849. szeptember 10-én.

Nyék (Kápolnásnyék) - vendégfogadó: Itt száll meg Batthyány 1848. szeptember 27-28-án.

Sukoró - református templom [Fő u. 66.]: Haditanács Batthyány részvételével 1848. szeptember 28-án.

Polgárdi: Batthyány birtoka. (A városban egész alakos szobra áll. [Batthyány u. 132.])

Szabadbattyán: Batthyány birtoka, uradalmi központja.

Székesfehérvár - püspöki palota [Koronázó tér]: Itt tárgyal Batthyány a horvát bánnal 1848. szeptember 29-én reggel, és fogolyként itt szállásolják el a grófot 1849. április 24-én.

Székesfehérvár - vármegyeháza [Szent István tér]: Batthyány 1842 és 1848 között részt vesz Fejér vármegye közgyűlésein.

Velence - Szapáry Antal háza: Batthyány 1848. szeptember 28-án tér be ide.

Vereb - Végh-kastély [elpusztult]: Batthyány az országgyűlés békeküldöttségével száll meg itt Végh Jánosnál 1849. január 2-án.

Győr-Moson-Sopron megyében

 

Győr-Zichy-palota [Liszt Ferenc u. 20.]: Batthyány itt lakik (Fejér Györgynél) 1819 novemberétől 1820 augusztusáig.

Győr - bencés gimnázium [Széchenyi tér 8., a mai gimnázium helyén]: Itt tanul Batthyány 1819 novemberétől 1820 augusztusáig.

Nagycenk - Széchenyi-kastély [Kiscenki u. 3.]: Széchenyi István vendégeként Batthyány többször megfordul itt. (Pl. 1840. augusztus 20-án.)

Sopron - Magyar Király fogadó [Várkerület 73.]: Itt száll meg Batthyány 1848. október 6-7-én, és itt találkozik a később ellene valló tanúkkal.

Veszprém megyében

 

Dáka-Batthyány-kastély [Dózsa György u. 80.]: Batthyány Lajos özvegyének és gyermekeinek lakóhelye 1856-tól.

Városlőd - vendégfogadó: Itt szállásolják el a fogoly Batthyányt 1849. április 26-án.

Várpalota - Zichy-kastély [Kastélydomb u. 11.]: Itt szállásolják el a fogoly Batthyányt 1849. április 25-én.

Vas megyében

 

Hegyfalu-Szentgyörgyi Horváth (Széchenyi)-kastély [Kossuth u. 2.]: Batthyány itt esik le a lováról 1848. október 11-én, és a kastélyban ápolják október 19-ig.

Ikervár-Batthyány-kastély [Gróf Batthyány Lajos u. 2.]: Batthyány állandó lakóhelye, 1846-1847-ben építteti újjá. A kastély parkjának sarkában, de már közterületen áll Batthyány 1913. október 12-én leleplezett szobra.

Ikervár - péterfai cukorgyár [Péterfa-major]: A Batthyány által építtetett cukorgyár 1839 őszén kezdi meg működését. (1840. augusztus 7-én Széchenyi is felkeresi.)

Jánosháza - vendégfogadó: Itt szállásolják el a fogoly Batthyányt 1849. április 27-én, és másnap reggel itt próbálják kiszabadítani. (Emléktábla a községben.)

Kiscell (Celldömölk): Batthyányt itt is képviselővé választják 1848. június 23-án.

Kőszeg - Kovács utca 584. sz. ház [Munkácsy Mihály u.]: Itt szállásolják el a fogoly Batthyányt 1849. április 29-én.

Sárvár: Itt választják képviselővé Batthyányt 1848. június 23-án és december 6-án, majd fogolyként itt szállásolják el 1849. április 28-án.

Szombathely - vármegyeháza [Berzsenyi Dániel tér 1.]: Batthyány 1831 és 1847 között több alkalommal is részt vesz és felszólal Vas vármegye közgyűlésén.

Zala megyében

 

Kehida-Deák-kúria [Kúria u. 6.]: Batthyány 1843. június 3-4-én országgyűlési küldöttséggel tartózkodik Deák Ferencnél, 1847. február 8-9-én pedig az Ellenzéki Nyilatkozat kiadásáról tárgyal itt.

Zalaegerszeg - vármegyeháza [Várkör 2.]: Batthyány 1840. július 27-én részt vesz Zala vármegye közgyűlésén, és a megye táblabírójává nevezik ki.

 

 

KÜLFÖLDÖN

Ausztriában

 

Bécs (Wien) - lakóház (Punzendorf 288. sz.): Batthyány itt lakik anyjával és nővérével 1807-től 1815-ig.

Bécs (Wien) - Vinzenz Pleban nevelőintézete: Batthyány 1815 és 1819. április 15. között ennek a növendéke.

Bécs (Wien) - A bécsi egyetem gimnáziuma: Batthyány 1818 és 1820, valamint 1822 és 1824 között a gimnázium magántanulója.

Bécs (Wien) - Fritz Klinkovström nevelőintézete (Alser városrész 18. és 96.): Batthyány itt tanul 1821 márciusától 1824. májusáig.

Bécs (Wien) - Nikolaus Möller háza: Batthyány itt él 1824 májusától 1826 februárjáig.

Bécs (Wien) - Magyar Királyi Udvari Kancellária (Batthyány-Strattmann-palota): 1831. január 18-án itt foglalják írásba a Batthyány és anyja közötti örökösödési szerződést, 1845. december 17-én pedig Batthyány Pest vármegye küldöttségének tagjaként jár a kancellárián.

Bécs (Wien) - Károly főherceg fogadó (Kärtnerstrasse): Itt száll meg Batthyány és az országgyűlés küldöttsége 1848. március 15-17-én.

Bécs (Wien)-Burg: Itt tárgyal Batthyány az udvari körökkel 1848. március 16-17-én, március 19-én, március 30-án, továbbá május 2. és 10., július 24. és 31., valamint augusztus 28. és szeptember 5. között.

Bécs (Wien)-Schönbrunn: Itt fogadja az uralkodó az országgyűlés küldöttségével tartó Batthyányt 1848. szeptember 9-én, és a miniszterelnök itt adja be lemondását, ill. írja alá utódja kinevezését 1848. október 2-án.

Bécs (Wien) - Hotel Stadt Frankfurt [Seilergasse 14.]: Batthyány itt száll meg 1848. augusztus 29-étől szeptember 9-ig, valamint szeptember 30-ától október 5-ig.

Bécsújhely (Wiener Neustadt)-katonai akadémia épülete: Itt szállásolják el a fogoly Batthyányt 1849. május 2-án.

Burgau: Batthyány birtoka, stájerországi uradalmának központja (emléktábla a vár falán).

Dobra (Neuhaus am Klausenbach): Batthyány birtoka, egyik uradalmának központja.

Dobra (Neuhaus am Klausenbach)-Schloss Tabor [Taborstrasse 3.]: A falu melletti kastély Batthyány kedvenc nyaralóhelye.

Edlitz - vendégfogadó: Itt szállásolják el a fogoly Batthyányt 1849. május 1-jén.

Fehring: Itt állomásozik Batthyány huszárszázada 1829 márciusa és 1830 áprilisa között.

Innsbruck: Itt tárgyal Batthyány az udvarral 1848. június 6. és 12. között.

Kirchschlag - vendégfogadó: Itt szállásolják el a fogoly Batthyányt 1849. április 30-án.

Parndorf - római katolikus plébánia [Hauptstrasse 115.]: Ide, Csány László kormánybiztos szállására érkezik Batthyány 1848. október 21-én.

Stixneusiedl-római katolikus plébánia: A magyar sereg itt tartja haditanácsát Batthyány részvételével 1848. október 21-én.

Szalónak (Stadtschlaining) - várkastély [Burg Schlaining]: Batthyány birtoka, uradalmának központja.

Szalónak (Stadtschlaining) - majorság [Meiersiedlung]: Batthyány Lajos építtette 1842-ben. (Tábla az egyik majorsági épületen: „Gr. B. L. 1842.”)

Csehországban

 

Bogdanetz (Làzne Bohdaneč): Itt állomásozik Batthyány huszárszázada 1830 áprilisa és 1831. április 30. között.

Olmütz (Olomouc) - várbörtön: Itt őrzik a fogoly Batthyányt 1849. augusztus 12-étől szeptember 8-ig.

Horvátországban

 

Banszki dvor (Banjski Dvor) - Bajnai kastély [ma a Varasdi Medicionál Centrum Pszichiátriai részlege működik benne]: Batthyány birtoka, horvátországi uradalmának központja.

Zágráb (Zagreb) - királyi jogakadémia: Batthyány 1826 végén itt teszi le jogi vizsgáit.

Olaszországban

 

Bergamo: Itt hal meg Batthyány lánya, Antónia 1837. augusztus 28-án, és Batthyány itt keres kapcsolatot az olasz ellenzékkel 1847. február-márciusban.

Padua (Padova): Itt szolgál kadétként Batthyány 1826. augusztus 5-étől 1827. április 19-ig.

Treviso: Itt állomásozik Batthyány huszárszázada 1827 áprilisától 1829 márciusáig.

Szlovákiában

 

Pozsony (Bratislava) - Batthyány József Sándor gróf (saját tulajdonú, vagy bérelt) palotája: Batthyány Lajos szülőháza. (Az épület helye azonosítandó.)

Pozsony (Bratislava)-Szent Márton-székesegyház: Itt keresztelik meg Batthyány Lajost 1807. február 11-én, és a gróf itt veszi feleségül 1834. december 4-én Zichy Antónia grófnőt.

Pozsony (Bratislava) - kancelláriai lakosztály: Ezt a szállást bérli Batthyány a pozsonyi országgyűlések idején, 1839 júniusától.

Pozsony (Bratislava) - Grassalkovich-palota [Kormányzati Központ]: István főherceg nádor szállása 1847-1848-ban, Batthyány is többször felkeresi.

Pozsony (Bratislava)-Prímáspalota: A felsőtábla üléseinek helyszíne.

Pozsony (Bratislava) - Országház (Mihály u.) [Michalská ulica, Egyetemi Könyvtár]: Az alsótábla üléseinek helyszíne. Batthyány többször hallgatóként vesz részt az alsótábla ülésein - pl. 1848. március 3-án -, 1844. május 5-én pedig itt választják elnökké a grófot a Magyar Kereskedelmi Társaság alakuló ülésén.

Pozsony (Bratislava)-Redoute: Batthyány itt szórakozik és veri el minden pénzét 1828. január 13-án.

Pozsony (Bratislava) - Zöldfa vendégfogadó [Hotel Carlton]: Az utolsó rendi országgyűlés idején, 1847-1848-ban Kossuth szálláshelye és az ellenzék főhadiszállása, Batthyány is többször megfordul itt. Kossuth 1848. március 14-én a szálló erkélyén mutatja be Batthyányt a leendő felelős minisztérium elnökeként.

Pozsony (Bratislava) - Strohmayer-ház (Dóm tér): Itt alakul meg Batthyány részvételével az ellenzéki mágnásokat tömörítő Kiskaszinó 1839. októberének végén.

Pozsony (Bratislava) - Pálffy-palota [Zámocká u.]: A pozsonyi társasági élet kedvelt helyszíne. Itt tartja bálját az ellenzék is-Batthyány és felesége részvételével-1844. február 17-én.

Pozsony (Bratislava) - Viczay-féle ház: 1848. április 11-én itt, a király szállásán teszik le az esküt a Batthyány-kormány tagjai.

Pozsony (Bratislava)-vár: Itt őrzik a fogoly Batthyányt 1849. július 26-ától augusztus 11-ig.

Szlovéniában

 

Cilli (Celje) - piactér: Itt akarják Batthyányt megszöktetni 1849. május 4-én.

Cilli Celje) - kaszárnya: Itt szállásolják el a fogoly Batthyányt 1849. július 22-én.

Laibach (Ljubljana) - fellegvár: Itt őrzik a fogoly Batthyányt 1849. május 5-étől július 23-ig.

Tótmarác (Moravci): Batthyány birtoka, egyik uradalmának központja.

v100402