Szatmári József plébános 1993-ban hunyt el, halálának 30 éves évfordulójára állítanék számára egy kis emléket. Oly módom, hogy a rá még emlékező emberek számára is érdekes legyen.

1965-ben helyezték át Ikervárra plébánosnak, 28 évig szolgálta az ikervári híveket. 1993 május 29.-én hunyt el 74 éves korában és az ikervári temetőben helyezték örök nyugalomra  június 5.-én.

Nem lesz részletes életrajzi leírás, helyette pár gondolat, pár tárgyi emlék, egy ismert és egy kevésbé ismert hobbyjáról egy-egy példa rendhagyó módon. Az írás forrásai három Őt ismerő falubeli, Édesanyám hagyatékából, személyes emlékek és némi Arcanum kutakodásból állt össze.

 

Az életútjának és tevékenységének leírása szűkszavú.

Szatmári József, született Szombathelyen, 1920. ápr. 17.

Papá szentelték Szombathelyen, 1943. jún. 19.

Zsin. v .: 1954. - ennek megfejtése még vár valakire

S.-lelkész 1943—45. (kalocsai egyhm.), Kemeneshőgyészen.

Plébános h. 1945—46. Kemenshőgyészen.

S.-lelkész 1946—49. Kőszegen.

Hitokt. 1949—50. Kőszegen.

Plébános h. 1950. Káldon. 1952-től 1963-ig plébános

Lelkész 1963— 65. Kálócfán.

Plébános 1965-től Ikerváron

Elhunyt Ikervárott 1993.05.29.-én, temették június 5.-én szombaton, a 11 órakor kezdődött a gyászmise után.

Szatmári József tiszteletbeli kanonok, kerületi esperes is volt. Életének 74. évében, áldozó papságának 50. évében hunyt el.

28 évig szolgálta a híveket Ikerváron, azt gondolnánk ez dobogós hely, de csak az 5. helyre volt elegendő. A dobogón áll Kováts Lajos, aki 38 évig volt plébános Ikervárott. Követi őt Dancsecs József 35 évvel, Babóts György 34 évvel, Bárdossy Kálmán 29 évvel.

Szatmári József  az őt 26 éves szolgálatával követő Somogyi József plébánossal közös sírkertben nyugszanak, aki 1886-ban hunyt el. Sírja az ikervári temető kápolnája mellett, észak-nyugatra található.

A sírkövén az olvasható, hogy Aranymisés, a pappá szentelése Június 19.-én volt, ő pedig 29.-én hunyt el. Hogyan is van ez akkor most?

Ennek kibogozására és Szatmári József személyének mások által történő visszaemlékezésének megismeréséért fordultam három falubelimhez kérdéssel. Először is hadd mondjam el, hogy leesett az álam, amikor mind a  hárman fejből mondták mikor halt meg és mikor temették el. Közben eltelt 30 év! Így emlékezett rá Gacs Kamilla, Soós László és Bujtás Gábor. Köszönöm neki a segítséget a kibogozáshoz és a Plébános úrnak, mint hétköznapi embernek a bemutatásához szolgáltatott információkat. Sokkal színesebb a kép, ha több ember szemszögéből vázoljuk fel egy ember emlékét.

Aranymisét a plébánián tartotta meg szűk körben, egészségi állapota nem engedte meg a templomi mise megtartását. Az Aranymisén vett részt: Bujtás András és neje ( Baba néni), Tömböly Anna (a plébánia házvezető nője – "ismertebb" nevén Pap Annuska), Pecöl akkori plébánosa Varga Antal plébános. Szatmári József halálának napja 29-e, szombatra esett. Gábor arra emlékszik, hogy vasárnap volt az Aranymise. Az előző vasárnap 23.-ra, az azt megelőző pedig 16.-ára esett. Még megpróbáljuk pontosítani, de eddig a 23.-a a valószínűbb.

A plébános hitéleti megítélése nem tisztem, ezt megtették a hívei és az elöljárói. Arra sem mernék vállalkozni, hogy az embert jellemezzem. Inkább csak ide hordok, minden rendezési elvet mellőzve vele kapcsolatos elhangzott mondat töredékeket. Így, akik nem ismerték, még azok is bizton találnak olyan beszédtémát, amely révén egy jó ízűt tudnának beszélgetni a Plébános úrral egy pohár még meg nem áldott „mise bor” mellett. Milyen volt éltében?

Szerette a gyerekeket, hamar megtalálta velük a hangot, de amellett szigorú is volt. Nem egyedi eset volt, hogy a plébánia kertjében szalonnát sütöttek, labdáztak, fociztak. Nagy szombathelyi "Haladás" drukker volt és a rendszeresen ministrálókat elvitte meccsre a Trabantjával, később a 850-es Fiatjával, majd a Zsigulival mentek. De nem csak a gyerekekkel volt jóban, a híveivel is jó kapcsolatot ápolt, nem csak akkor látogatta meg őket, amikor baj, betegség volt.

Hobbyjai közül a legismertebb a horgászat volt, ezzel kapcsolatban több kis történet keringet a faluban. Szeretett gombászni, mihelyst elállt az eső, már indult is a Farkas erdőre. Cigarettát is gyűjtött, több ezer darabos gyűjteménye volt. Szeretett rejtvényt fejteni is.

A Vas megyei Káldon 1963-ban az egyik prédikációjába valaki rendszerellenes mondatokat vélt felfedezni. Hosszú keze által Szatmárit száműzték egy Zala megyei kis faluba, Kálócfára (ma 130-an lakják). Onnét jött vissza Vas megyébe két év múlva, Ikervárra, ahol az elődje elhunyt. Ikervár akkor a sárvári járás legnagyobb községe volt, 2200 lakossal. Hadd ajánljak egy hiteles képet a korabeli  Ikervárról, 1963-ban milyen jellemzői voltak a falunak? Erről ITT olvashatnak egy érdekes és elgondolkoztató írást.

1993-ban a temetésén olyan sokan voltak, hogy a menet eleje a temetőben volt már, mikor a vége még csak sorba rendeződött a templom előtt. A helyismerettel nem rendelkezők számára mondva, ez olyan 700 métert tesz ki. Konkoly István megyéspüspök vezette a szertartást, a püspöki kar és a papság nagy számban képviselte magát. A plébános több korábbi szolgálati helyéről is jöttek hívők elkísérni utolsó útjára, amit egy üveges Fiat gyászkocsin tett meg.

A képen a plébános halotti miséjének egy pillanata látható, a faluban soha ennyi Püspököt és plébánost nem láttak.

 

A következő írás az Új ember, Katolikus hetilap 1967. szeptember 24.-ei számában jelent meg. Ebből megtudhatjuk, hogy a templomba becsapott a villám és ez egy nagyobb felújítást indított el, amelyben Szatmári József plébános kétkezi munkában is élenjárt. Az íróról, Pénzes Balduinról az oldal templomos részében olvashat az érdeklődő. ITT  és ITT

Pénzes Balduin - Egy templom újjászületése

Tavalyi otthonlétem után megírtam tapasztalataimat, s joggal büszkélkedtem el, hogy az ikerváriak szépen gondozzák temetőjüket, megtartják az ünnepeket, s nemigen halnak meg szentségek nélkül. Ez annál dicsérendőbb, mert ugyanakkor példát adnak a dolgos szorgalomból is. De meg is korholtam őket ilyenképpen:

 „De egyet még meg kell tanulniuk: ők lettek templomuk kegyurai. Nem könnyű lecke ez, templomukról a bajor hercegi kegyúr és a templom birtoka gondoskodott, papjukról a plébánia birtoka. Van módjuk, vállalhatják a megtisztelő új méltóságot. A XIV. századból származó szép műemlék templomukat villámcsapás érte, s bár csak a villanyvezetéket pusztította el, itt a halaszthatatlan alkalom teljes belső megújítására.”

Mindezt az ikerváriaknak írtam, de úgy, hogy mások is értsenek belőle. Mindazok szerte az országban, akiknek hozzájuk hasonlóan most kell hozzánőniök kegyúri feladataikhoz.

Azóta egy év sem telt el, s aki ma belép az ikervári templomba, elámul a szépségétől. Ha a régmúlt hagyatékainak továbbra is akkor becse lesz, mint ma, eljön az idő, amikor hozzáértő kezek a beépítések alól napvilágra hozzák a régi templomok minden, most még rejtett szépségét. De erre, mint itt is, legtöbb helyen nincs még itt az idő. Ezeknél fontosabb műemlékek is vannak, egy-egy falu pedig ekkora feladatra egyedül nem képes. A Műemléki Felügyelőség józan bölcsessége ezért tette lehetővé itt is, és teszi másutt is, hogy az ilyen jellegű templomok, ha nem is egész mivoltukban, évtizedekre mégis megújuljanak.

Az ikervári templom példamutatóan újult meg. A régi kőépítmények közül csak a szentély gótikus ívei szabadultak meg a rárakódástól, de a réginek az újjal való egyesüléséből egy jelentéktelennek tűnő szentélyből Dunántúl egyik legszebb műemléki szentélye lett. De határozottan sikerült a barokk hajó megújítása is, különösen a két mennyezeti festménnyel, melyek az alacsony hajót valósággal megnyitották az ég felé. Az oda nem való avultságok kiiktatása pedig modernné, levegősebbé tette az egész templom belsőt.

Az újjávarázsolás költségeinek előteremtése és munkája mindenkié, akinek a templomhoz bármi köze is van. Különösen a falu asszonyai szorgoskodtak, s ők végezték még a szentély íveinek kibontását is. Szakemberek nem végezhették volna különben. Az állványzatot a tsz kölcsönözte, s a helybeli ács vezetésével a férfiak állították össze, és pedig úgy, hogy a művész bevallása szerint ilyenen még nem dolgozott. A községi tanács vezetőségének a templomhoz vezető új járda köszönhető.

A szeptember 10-i megáldás természetesen az egész falu családi ünnepe volt. Ezzel a lélekkel fogadta a megáldásra érkező Kovács Sándor megyés püspököt is. Szerencsés gondolatként a templombelső modernizálása lehelyezte a földre a valamikor magasban lebegő szószéket. Felejthetetlenül mai volt, ahogy a püspök atya a szószékről szólva, de szinte a nép közé vegyülve örvendezett együtt híveivel, akik ezt a napot az ő számára is oly boldoggá tették. Buzdította őket, hogy úgy újuljanak meg egységben és szeretetben, ahogy a templom falai megújultak. Tolmácsolta köszönetét mindazoknak, akik e nagyszerű összefogásban és alkotásban szorgoskodtak, különösen Szatmári József plébánosnak, aki nem  csak az eszmei rész feladatát és terhét viselte, de reggeltől estig kétkezi munkával is ott volt a fárasztó munkában. Závory Zoltán festőművésznek, aki olyat alkotott, ami mintája lehet sok hasonlónak.

Akinek pedig most is kételye van a liturgikus megújulásról, ide kellett volna jönnie hogy lássa, miként lesz lelkivé a hívek tökéletes részvételével egy valamikor látványos, de a hívőknek távoli püspöki mise. Vidékemet még az aszály is jobban megkímélte, mint más tájakat. S az emberek lelke is, amely évről évre a földi fölemelkedés számba vehetetlen jelét adja, a lelki aszálytól ugyancsak érintetlen. Beszédes jele ennek az újjászületett Istenháza.

A cikk foglalkozik a szószék lehelyezésével. Sajnos nincs róla fényképem, hogy hogyan nézhetett ki a magasan lévő szószékünk. De kaptam ígéretet, hogy utána néznek a fiókban, a cipős dobozban egy bérmálási fényképnek. A nyitó képen ennek az új szószéknek a lépcsőjén áll Szatmári plébános. Azóta már ezt a méternyi magas szószéket is elbontották.

A cikk újság nézete itt érhető el.

 

A cikk elején szó esett az Aranymiséről, ami 50 éves szolgálat után volt.  Ebből az alkalomból, illetve az Első szentmise és az Ezüstmise (25. évben) alkalmából emléklapot szoktak kiadni, amit a hívek kaptak meg. Szerencsés vagyok mert a birtokomban van egy az Ezüstmiséjére kiadott emléklap is 1968-ból.  

Kevés olyan pap lehet, aki az ezüstmiséjét és az aranymiséjét is ugyanazon a parókián élhette meg és még a gyászmiséjét is ott tartották, ahol szolgálatának nagy része és élete zajlott, Szatmári Józsefnek ez megadatott.

Ezüstmisés jelmondata: "Magasztalja lelkem az Urat!".

Lakner Rozália támogatásával kibővült az ezüst misés emléklapok köre. Édesanyja imakönyvéből odaadta az 1968-as ezüst misés emléklapokat. Korábban nem is gondoltam, hogy már akkor voltak színes emléklapok, de a kapott lapok mind színesek voltak. A képek fölé vitt egér hatására láthatóak lesznek a hátoldalak.

Aranymisés jelmondata: "Uram, én Istenem Téged áldalak örökké." (29.Zs.)

Aranymisére kiadott emléklapokból hét féle is volt Édesanyám hagyatékában, két méretben készültek. A montázs képre kattintva új ablakban valamivel nagyobban is megtekinthetők. A hátlapjuk ugyanazt tartalmazza, mint  a jobb oldali képen látható. Mivel nem volt nyílt mise, így nem tudom, mennyire kaptak ebből a hívők.

            

Itt egy fénykép, amit érdemesnek tartok megőrizni. A képen Szatmári plébános éppen "munka" közben látható, valamikor 1969 körüli lehet, egy első áldozók templomba menetének pillanatát láthatjuk. Talán én is ott vagyok a sorban valahol?

1969-ben kaptam Szatmári plébánostól egy szentképet szorgalmamért, bár szerintem akkoriban mindenkit ezzel a motivációval látott el. A kép hátoldalán van a felírat és az aláírása, úgy vélem enélkül a szignó nélkül kevesebb lenne a cikk.

        

Talán lesz aki ezt olvassa és az imakönyve, vagy a nagymama imakönyve rejt még más hasonló érdekességet és küld róla képet. Ikervár korábbi plébánosainak, illetve a faluhoz kötődő plébánosok hasonló emléklapjait is megpróbálom összegyűjteni.

Felhívnám a figyelmet például a fenti újságcikk írójának, Pénzes Balduin-nak az 1936-os évben kiadott Első szentmiséjének emléklapjára, ami ITT tekinthető meg.

 

Horgászat volt a legismertebb hobbyja Szatmári József plébánosnak. A következő írásban a Horgász újság egyik szerkesztő bizottsági tagja írja le olvasmányosan, hogyan találkozott az ikervári pappal. Nem csak horgászoknak ajánlom!

Jómagam a Rába híd felett szoktam csak látni horgászni a Plébános urat, a focipálya felé eső parton. Cselédi Laci bácsitól megtudtam aztán a titkot, aki szintén ott szokott horgászni, hogy ott engedi be az intézet a szennyvizet és az 1970-es években a TSZ kertészetből, a régi malom patak túlfolyója is ott jött vissza a Rábába. A két oldalról befolyó sok új íz végett ott sok domolykó és paduc volt, no meg az ezeket szerető harcsa is előfordult vacsora időben.

 

Kristóf Attila – Csukák I. rész – megjelent a Magyar Horgász újság 1978-as év februári számában.

Ez a történet arról szól, hogy én üldözöm a csukákat, és a csukák üldöznek engem. A megfogalmazás álomszerű, de - mint tudjuk - az álom egyetlen éjszakára korlátozódik; elbeszélésem időtartama pedig majdnem tíz év.

A Z    I K E R V Á R I   P A P   (1968)

Tiszta és enyhe nyár végi idő volt, a víz csillogott és surrogott, az ártéri fák tömör lombja fölött madarak köröztek.

Nem tudom az olvasó ismeri-e azoknak a ritka pillanatoknak csodáját, amikor az ember megérzi a természetben lüktető hatalmas életet. s hirtelen - maga sem tudja hogyan -, részévé válik; boldogság fogja el, és úgy járja át a testét, mintha a meleg, illatos levegővel együtt folyton-folyvást belélegezné. Az idő állni látszik ebben a különös állapotban, a vízen az égbolt suhan és a vízililiom ok selymes szirmain gubbaszt a közeledő este.

Nos, ez az érzés volt bennem, ahogy ott ültem a Herpenyő partján, a korhadt fahíd közelében, szemközt az erdővel, amelyből avarszag áradt.

Gyermekkorom emléke csalt ide, ugyanis tizenhét esztendővel ezelőtt itt. a híd lábánál csodálatos sügéreket fogtam gilisztával és hajlított gombostűvel; úszó vagy másféle jelző nem is kellett, hiszen a kristálytiszta víziben jól látszott, hogyan kezdi enni a gilisztát a hal. Most – mint felnőtt, engedéllyel rendelkező horgász - különböző orsókkal, üveg-és textilbotokkal jelentem megtűnt idők színhelyén és csukát akartam fogni, mert jól tudtam, hogy a sügér gyermeknek való.

Kezdő voltam a javából, akinek úgy rémlett, hogy csukára kis hallal vagy véres haldarabbal kell horgászni. Fogtam is nagy nehezen egy virgonc keszeget, horogra tűztem és bedobtam a tisztásra, amely a hídtól tíz méternyire nyílott a vízinövényzet között. Kezemre és arcomra nagy, fekete szúnyogok telepedtek, de kedvező állapotomban - amelyben andalítás keveredett izgalommal -, jól tűrtem csípésük és marásuk, hiszen odalent a mélyben titokzatos árnyékok suhantak.

Ugye. ismerik a kezdő horgász reménykedő lelkét, aki kilósnál nagyobb halat még sohasem fogott? Ugye, tudják, hogy a háta nyirkos lesz az izgalomtól, amikor egy vízipók az úszójának szalad? Fenséges ez a várakozás, a teljes tudatlanságban fészkelő gyönyör.

Fél óra elmúltával — nagy tudatlanságomban — kettévágtam a keszeget, engedve a téveszmének, amely szerint a véres haldarabot a csuka jobban kedveli. Sőt, eltávolodtam a hídtól, s a bokrok között kerestem helyet, a hol több volt a szúnyog, mint ahányat isten valaha is megteremtett. Ám jó érzésem, oktalan vígságom még mindig tartott.

Ekkor a parton, biciklijét tolva megjelent az ikervári pap. Iszonyú bambuszbotjai voltak, vastag zsinórjai, rozsdás drótelőkéi, hatalmas hármas horgai és ördöngősen ficánkoló apró kárászai. Letelepedett arra a helyre, amelyet én épp az előbb hagytam el, összeszerelte egyik készségét és - sajnos - a másikat már nem is volt alkalma összeszerelni. Húsz perc alatt - ördögi egykedvűséggel - öt darab négy kilós csukát fogott. A látványtól hányingerem lett. Máig is gyötör az emlék.

Megfogta a csukáit, aztán így szólt: „Na, mára elég is . .” Nekem adta fürge kárászait, mert jószívű ember volt; adott néhány szakmai tanácsot, aztán felült biciklijére és elkarikázott a csontkemény földúton.

Akkor határoztam el, hogy nekem valamiképpen nagy csukát kell fognom. ha törik, ha szakad. Hiába, az irigység és a megaláztatás — szaknyelven: frusztráció — markában tartja az ember lelkét.

Odaültem az ördögi pap helyére, és - nem fogtam semmit.

Két héttel később megint ott voltam a Herpenyő partján, gondoltam : túljárok én a vidéki csukák eszén!

A hídon álltam. Már az első dobásom jól sikerült: a blinker fölröppent egy nyárfa tetejére, majd a zsinór ezüst szálát maga után vonva a sekély vízbe pottyant. Higgyék el nekem, egy pancser mindenre képes. Életem kockáztatásával fölmásztam a nyárfára és leráztam a zsinórt Aztán visszamentem a hídra, alighogy tekerni kezdtem az orsó fogantyúját, hatalmas ütést éreztem a boton. Nagy csuka volt a horgon . . . legalább öt másodpercig, majd villantóstul távozott.

„Azt a megveszekedett hétsz . . . ”,kezdtem , amikor egy szelíd hang szólított: „Isten nevét hiába ne vegyed, fiam , ha csukázol, köss drótelőkét a villantóhoz . . . ” Az ikervári pap volt; gyorsan fogott egy kétkilósat. aztán egy három kilósat, s mivel

látta, hogy ma nincs szerencséje,öröm és harag nélkül távozott. Én a szúnyogok és bögölyök ellenére kitartottam estig. Sikerült megakasztanom és partra vonszolnom egy hatvandekás csukát.

Aznap Sárváron aludtam, majd kora reggel kocsival indultam a Herpenyő felé. A betonúiról egy keskeny dűlő vezetett a hídnoz, a traktorok kivájták, vagy ötvenméteres szakaszon csontkemény agyagperemen kellett haladni, mert középütt

és kétoldalt ott volt a nagy gödör. Szívemben már csukák daloltak, így aztán nem nagyon figyeltem az agyagperemre; le is szakadt alattam, olyannyira, hogy az autó kerekei a mélyedés fölött lebegtek, az alja pedig a földre ült. Bögölyöktől és szúnyogoktól véresre marva három óráig feküdtem a kocsi alatt, a pajszerrel vájtam a betonhoz hasonló agyagot - az ikervári pap nagy ámulatára, aki éppen akkor tért vissza a Herpenyőről néhány szép csukával.

„Na, ebből nekem elég . . . ” - gondoltam, bár a pap jó ember volt, segítséget küldött, sőt fölajánlotta, hogy legszebb csukáját hazavihetem .Kell a fenének . . . ” - mondtam .

Megfürödtem a Rábában, lemostam magamról a vért és verítéket; a hideg víztől görcsöt kapott a derekam. Így hát mélyen a kormány fölé görnyedve vezettem kétszáz kilométert és megfogadtam, hogy bosszút állok a csukákon és az ikervári papon . ..

Bár azt máig sem tudom, hogy rajta miért akartam bosszút állni.

A Herpenyő tájékát azóta gondosan elkerülöm .

 

Kristóf Attila - A Magyar Horgász újság szerkesztő bizottságának az egyik tagja volt.

A csukákról szóló írása három részletben jelent meg, megjelenítve a profi horgászt, akit a helyismerettel rendelkező, "pancserek" leköröznek halfogásban. Bizonyítván, hogy nem a technikai eszközökön múlik az eredményes horgászat. Ismerni kell az apró trükköket, amivel a halakat kapásra lehet ingerelni, no és azt sem árt tudni, hogy hol tanyáznak a víz akatt.

Végül teljesült az álma és kifogott egy 90 cm hosszú, 6 kilós csukát a csányi tóban 1977-ben. Az ikervári események 1968-ban voltak, így volt ideje a technikáját tökéletesítenie.

Az ikervári pap, Szatmári József plébános volt.

A cikk újság nézete itt érhető el.

 

A plébános úr egyik nem közismert hobbyja a rejtvényfejtés volt. Természetesen kedvenc újságjában is megfejtette a rejtvényt, beküldte és nyert is. A horgászat és a keresztrejtvény fejtése jól megfér a horgászbot mellett, van elég idő gondolkodni a beírandókon.

Édesanyám is nagy rejtvényfejtő volt. Azok számára, akik kedvet éreznek a megfejtéshez kikockáztam a beírásokat, melyek sokszor félrevezetőek is voltak. Nem olyan egyszerű, mint ahogy első ránézésre tűnik. Van benne pár már elfeledett, aktuális kor ismeretéhez kapcsolódó kérdés, ezek fél évszázad elteltével már nincsenek a köztudatban.

Akik megfejtik, azok egy kis időre Szatmári József plébánossal együtt gondolkoznak 48 év különbséggel.

Az eredeti táblán is hiányzik pár szám, pl 72, de egy vérbeli rejtvényfejtő ezen akadályokat fel sem veszi. A rejtvény korabeli kitöltője nem jutott el a jó megfejtéshez, megpróbálta összerakni a mondatot, de nem sikerült.

Itt tölthető le a rejtvény kérdései és a kockás papírja pdf formátumban, ami két oldalra kinyomtatva már emberbarát méretű. Természetesen megfejtettem, így ha valakinek nem jön össze megírhatom a megfejtést.

Van már egy 75 éves rejtvény fent az oldalon, ami ITT érhető el. Ahhoz hasonlóan a helyes megfejtők nevét, monogramját vagy álnevét egy falu/város megnevezéssel kitehetem ide majd igény esetén, mint egy nyertesek listájára.

 

v20230723, v20240216, v20240220,