Az Ikervár közeli hidak történetéről hétköznapi szemmel

Az ikervári átkelőhely egy 1664-es török történetírásban, útleírásban

Hol vannak, miért vannak, hogy vannak a hídjaink? - bevezető oldalon

A Rába folyó hídjai a múltban és a jelenben - a 3D-s gomb alatt érhető el

A Vízerőmű műcsatornájának hídjai - a 3D-s gomb alatt érhető el

A Herpenyő patakok és társainak hídjairól - a 3D-s gomb alatt érhető el

II. világháború előtti fényképek, a képeken látható személyeket jó lenne beazonosítani.

            

Ikervár története a két várról szól, ami a folyó két oldalán volt és közötte egy híd. Erről egyszer majd megírom a nézetemet. Vár, erődítmény vagy egy település a vízparton többnyire egy átkelőhely védelmére voltak hívatottak.

A Rába folyó, mint természetes akadály, védvonal megy végig a Kemeneshát oldalán. Ott, ahol szűkebb volt a meder, ott mélyebb volt a víz és nem volt gázló jellegű átkelőhely. Ikervár mellett a folyó eltávolodott a hegy (hivatalosan csak domb) lábától. A völgynek ezen a részén sok korábbi párhuzamos meder szakasz volt időszakosan vízzel telítve. Emiatt a sok kis akadály végett nehezen volt járható, de mégis ez a hely maradt meg a legjárhatóbb útként. Ezen a posványos, sok vízfolyás által szabdalt területen volt valahol egy stabil, kavicsos aljzatú gázló - átjáró, ahol lovakkal, szekerekkel is átjutottak a Rábán Ikervárnál.

Az átkelőhely vámszedésre és a nemkívánatos egyének távoltartására alkalmas hely volt. Illetve adta magát a kereskedelmi lehetőség, ami a fejlődést is magával hozhatta. Ahol sok utazó ember van, ott fogyasztás is van. Szükségük van szállásra, abrakra az igavonóknak, ételre az embereknek. Kezdetben ez bizonyára hozzájárult a település népességének növekedéséhez. Később az   állatvásárok voltak, amik a mezővárosi ranghoz hozzásegítették a falut.

A hidak tárgyalását először a víz, az átkelőhely, idővonal felrajzolása kezdem, majd a konkrét hidak leírásával folytatom.

Valamikor kilenc fahíd állt a falu közelében. Ma már korszerű nagy teherbírású beton hidak vannak helyettük, de van még egy közel 130 éves betonhidunk is.

 

A jobb oldalon olvasható újsághír a Vas Népe megyei napilapban jelent meg 1970. május elsején. Valószínűleg a dátumnak köszönhetően festettek ilyen nagy ívű fejlődést a térségbe.

Ebből tudhatták meg a környékbeliek, hogy itt nagy dolog van készülőben. Bár kicsit túltolták a dolgot, mert a fahidak helyére nem 80 tonna teherbírású hidakat építettek. A 70-es években csak 7,5 tonnásra, majd 2021 után lettek 16 tonnás teherbírásúakra átépítve a hidak.

Az 1970-es tervekből 1974-ben a Rába és a csatorna híd megvalósult, majd több lépcsőben 2022-ig lett teljes a terv.

A hidakról szóló írások bővülni fognak, mert több adatról tudom, hogy rendelkezésemre áll, de hogy melyik fájlban, azt sajnos nem tudom most. A közeljövőben a malmokkal fogok foglalkozni, az is sok utánjárást igénylő téma és remélhetően belefutok azokba az adatokba, amiket most nem tudok leírni.

 

Az ikervári átkelőhely jelentősége egy török történetíráson keresztül bemutatva.

Egy fel nem fedezett forrást idéznék ide, amivel rámutatnék a korabeli hidak és átjárók fontosságára, a Rába hadászati jelentőségére. A folyó, mint természetes védvonal működött, a jobb part és bal part sokszor az élet vagy a halál oldalát jelentette, attól függően, hogy melyik oldalán söpört végig a pusztító had és melyik oldalán volt a település.

Evlia Cselebi (1611-1684) – híres török útleíró és katona, 1640-1680 között folyton úton volt, 1660-1666 között járt hazánkban. Útleírása 10 kötetes kézirat, melynek az első hat kötete megjelent nyomtatásban és magyar fordításban 1904-ben. A hetediktől már nem adták ki a törökök, cenzúrázták. Ezt fordította le Dr. Karácson Imre az eredeti kéziratokból a török mecsetben, amely az 1664-1666-os magyar eseményeket tartalmazta.

Egerben a vár mellett 2014. augusztusában leplezték le a szobrát. Sajnos 2020. augusztusában vandálok széttörték a gipsz alkotást. 2011-ben születésének 400. évfordulóját az UNESCO az Ő évének nevezte el, valamint a Google is készített egy logót emlékére.

A leírás idézett része egy török portyázást írt le, amikor is Ikervár mellett mentek el 1664-ben. A vár szót használták minden olyanra, ami mögé el lehet bújni. Ezzel is nagyobbítva a saját dicsőségüket, erős túlzásokban ír  Evlia Cselebi emberek számáról, várak nagyságáról.

Négy oldalról mocsarasnak írja le Ikervárt, ahonnét a portyán lévő törököket ágyúzták és sok veszteséget okoztak nekik. Ez akkor következhetett be, ha az erődítmény az út mellett volt és az útról a mocsár végett nem lehet letérni.

Valamikor a Rába átkelőhelyéhez vezető út nem Ikervár - Sótony viszonylatban, hanem Ikervár - Nyőgér vonalon volt és akkor esett útba a Póka domb, ami többször előfordul Ikervár múltjának emlegetése közben. Ikervár település nyomát az ásatások a Rába másik oldalára teszik, de Cselebi írása a Póka dombra illik inkább.

Egy átkelő helyet nem csak úgy lehet megvédeni, ellenőrizni és vámját szedni, ha a vízpartján állunk, hanem úgy is, hogy az oda vezető út egy megkerülhetetlen részét vonjuk ellenőrzés alá.

Először arra gondoltam, hogy talán Sárvárról volt szó és nem Ikervárról. De 1664-re  a Nádasdyaknak köszönhetően Sárvár már vár formájú volt a Ság-hegyről hozott bazaltkőnek és helyben égetett téglának köszönhetően. Így, nem éppen egy portyázó csapatnak való finom falat volt.

A Mester vára - Mesteri falu nem illik ide sem térben, sem időben, mert a Rábától messze található és ellentétes irányban van Szombathelyhez képest. Mesteriből nem értek volna két óra alatt a Szombathelyre.

Evlia Cselebi leírásában a Szombathelyt inkább tartom fix tájékozódási pontnak. Mester várának inkább a mai Vép-et tippelném meg. 1603-ig volt itt jelenléte a Zrínyi családnak és valami védhető erősséget is építhettek ide. Ikervár és Szombathely közé esik Vép, a portyázók is csak úton tudtak haladni, másik út pedig nem volt abba az irányba. Vépről viszont két óra alatt beérhettek Szombathely alá. Vép neve abban a korban Kys Weped alakzatú volt, ha ránézünk a török kézirat jeleire, akkor a fordító könnyen átírhatta a történetet.

A könyv egy másik részéből kiemelt résszel mutatnék rá, hogy a Rába folyó milyen akadályt jelentett a múltban. Itt olvashatjuk, hogy "sok embere és lova elveszett" Káplán pasának egy átkeléskor. Nincs az a gázló, amely 80 ezer ember áthaladását kibírja ép meder fenékkel. Mondjuk a számot vehetjük erős túlzásnak, de nyolc ezer ember is sok.

A Rába éppen olyan arcát mutatta, hogy "sem ember, sem ló a vízbe nem léphetett".

Olvasható, hogy a tengernyi víz elvette a kedvűket az átkeléstől inkább Kőszeg felé fordultak. Ahhoz, hogy a Rába komolyabb védvonal legyen tanulva a korábbi helyzetből I. Ferdinánd felduzzasztatta a folyót, hogy az átkelést nehezítse.

Kicsit figyelmesen kell olvasni, mert itt két idősík találkozik az írásokban. Az 1532-es hadjárat leírása és a Vasvári békekötést megelőző portyázás leírása 1664-ből.

Ebből a részből megtudhatjuk, hogy az átjáró ismerete komoly erővel bírt. Ne bélyegezzük meg azokat, akik az életüket mentvén megmutatják az utat.

Kockáztattak ők eleget, vagy a törökök ölik meg őket, vagy a honfitársaik sütik meg őket az árulásért. Ravaszkodtak is az életükért, beöltöztek töröknek.

A törökök időszámítása alapján 939. év Moharrem hónap 4-én egy keddi napon értek Ikervárhoz, amit menetben el is foglaltak. Mesteri (inkább Vép) felé tovább is haladtak, hogy Kőszeget megostromolják. A sereg fő része Hídvégnél kelt át.

Ikervárnál átkelő helyett  és élelmet kerestek 1532-ben a törökök, de a nagy létszámú seregnek ez a terület nem volt járható a sok víz és posvány miatt. 10.-én (Thúry József - I. kötet) értek Kőszeg alá, de nagyon nagy esők voltak, Horváth Ferenc történész, levéltáros feltevése alapján a felégetett falvak füstjének hatása is közrejátszott a tíz napig tartó nagy esőben és addig a hadiesemények is csak tessék-lássék módon folytak. Kőszeg ostroma a mi időszámításunk alapján 1532. augusztus 5-én kezdődött, maga az ostrom érdekes történet. Most erre nem térnék ki részletesen.

De ajánlom Horváth Ferenc - A pannon térség és a török veszély írását (matarka_hu 1983).  Az alábbi még kézzel rajzolt hadjárati térképét kuriózumként megőrizném itt. Látható, hogy a különböző források között vannak ellentmondások a dátumok viszonylatában, a történészek örömére.

 

Szombathy Viktor (Rimaszombat, 1902 - Budapest, 1987) 1967-ben írta meg  Evlia Cselebi, a híres török utazó regényét, akinek a szemén keresztül mutatta be hazánkat A félhold vándora ifjúsági regényében.

Cselebi-ről részletesebben olvashattunk a História 2011/7-es számában Fodor Pál írásában. Próbáltam ellenállni, de amikor megláttam, hogy Fodor Pál térképére felkerült Ikervár. Nem is faluként, hanem vár és egyéb erősség jelzéssel, akkor azt a forrást nagy vétek lenne részemről, ha hagynám elsüllyedni a múltba. Érdemes megnézni a kettő térképet, hogy abban az időben milyen elképesztő nagy területet volt képes beutazni 40 év alatt  Cselebi.

A cikk és a térképek a kis képre kattintva érhetők el.        

 

 

v20240213