Tulipános láda, ilyenben tartották régen az értékes dolgokat, ez volt a szegény ember széfje. Azokat a témák gyűjtöm ide, melyek főként iratok és adatok feldolgozásán alapszanak és nem tartoznak szervesen valamelyik már meglévő fő témához. Értelmezésükhöz többnyire helyismeret is szükséges.

A képzeletbeli ládafiánkba főként helyi információs értéküknél fogva kerülnek a cikkek. De igyekszem  a helyismerettel nem rendelkezők számára is szolgálni érdekes összefüggésekkel.

 
     

A Hősök emlékművén a két világháború áldozatai szerepelnek név szerint, itt látható is. Amikor fotóztam akkor elgondolkoztam, hogy mi a helyzet az 1848-as honvédekkel? Biztos voltak, de miért nem tudok róluk? Kik voltak Ők?

Balogh Gyula  Vasvármegye honvédsége  1848-1849-ben című könyvet 1895-ben adták ki és pár éve megjelent reprint formában is. Négy honvéd szerepelt a falunkból az 1848-as harcokban, ezekből egy elesett:

ŐRI FERENC, HORVÁTH GYÖRGY, DOMOKOS PÁL, MIHÁCZY GYÖRGY,

A hősök családnevei ma is élő famíliák a faluban. Illetve egy másik szálon is voltak nevek, sőt az egyik korabeli újság alapján már 11 név áll rendelkezésünkre: KOMÁROMI MIHÁLY.

 
     

Három korabeli újsághírt is összekötök a Komáromi családnévvel most.

Aranylakodalom 1884-ben Ikervárott.

100 évesen halt meg az 1848-as honvéd Ikervárott 1921-ben.

Batthyány főispán kimentette a tűzből a 70 éves asszonyt Ikervárott 1887-ben.

Ez a pár cikk többszörösen összefonódik a múltban, mint a játék puzzle darabjai.

 
     

Mit tud elmesélni egy pár soros nyugtatvány 1858-ból? Faiszt Kelemen és neje  Fábián Anna közösen felvették a feleség addig gyámság alatt lévő örökségét.

Csodák már pedig vannak, mert ennyi véletlen nem lehet. Először is a nyugta fent maradt  165 évig, köszönhetően a "hivatali" megőrzésnek. Azután feltették az internetre, mint sárvári régiség. Valami megcsendült bennem, ismerős volt a név. Hasonló nevűtől vettük a fél házhelyünket, lehetett a déd vagy ükunokájuk.

 
     

1910. október 9.-én áldották meg a Batthyány utcában a Horváth Lajos és Németh Mária háza elé emelt Szűz Mária szobrot, melyet  saját költségükön készítettek.

A képen látható alapítók még egy alapítványi tőkét is elhelyeztek a sárvári takarékpénztárban, hogy a mindenkori ikervári plébános a haláluk után is tudja finanszírozni a szobor karbantartását. Ennek az Alapítványi levélnek a másolata került el hozzám a leszármazottak szíves segítségével.

 
     

Hogyan kapcsolódik falunkhoz egy hangfelvétel, amely 1963. augusztus 7.-én készült Amerikában?

A felvételen az ikervárott 1888-ban született Dala József beszél, aki a felvételek idején már 75 éves volt. 1906-ban hagyta el a szülőfaluját a jobb élet reményében. A felvétel már önmagában is 48 éves.

Dala József és neje ízes magyar nyelvű beszélgetését hallgathatjuk meg a felvételeken, amin alig hagyott nyomot a több mint fél évszázados idegen nyelvi környezetben élés. A kérdező Bakó Elemér, aki az amerikai magyarok nyelvének kutatására tette fel az életét.

 
     

DÁVID JÓZSEF  -  ÚJ FALU - Ikervár 1963-ban

Nos itt van egy anyag, ami kemény tükröt mutat az 1963-as ikervári életről és a "téeszesítés"-ről. Az akkori negyedikes és nyolcadikos gyerekeknek tett fel pár kérdést és a válaszokat összegezte. Érdekes adatokat látunk, majd elmereng az író az Ő gyerekkori idejéből vélelmezhető válaszok különbözőségein és azok okáról.

A fő kérdés, hogy a fiatalok nem akarnak a mezőgazdaság kétkezi oldalával foglalkozni.

Dávid József, aki ekkor Szombathelyen volt újságíró, egy hetet töltött el Ikervárott, tapasztalatait, meglátásait rögzítette. Megtudhatjuk hány TV, rádió, autó, motor volt a faluban.

 
     

Ikervár 1930-as népszámlálás egy korabeli dokumentum alapján

A dokumentum feltárásának nyomozása, ki, mikor, miért követte el?

Milyen adatokat nyertek ki a statisztikák Ikervárról.

Kezembe került egy írógépen készült, indigóval több példányban gépelt dokumentum, minden egyéb információ nélkül. Megpróbáltam megfejteni mikor, ki és miért írhatta? Ha már foglalkoztam a kérdéssel, akkor megnéztem az 1930-as népszámlálás adatait is.

 
     

v20230312