Itt fogták el, itt végezték ki, itt temették el rejtve, itt temették el véglegesen - Ebben a kis összeállításban Gróf Batthyány Lajos életének befejezéséhez szorosan kapcsolódó négy fontos pesti helyszínt szeretnék bemutatni, a hozzá tartozó eseménnyel.

1 - Itt fogták el - Károlyi palota, 1849. 01. 8.-án sógora palotájában

2 - Itt végezték ki - Új épület észak-keleti sarka, ma Batthyány örökmécses áll itt

3 - Itt temették el rejtve - Ferencesek temploma, a templom alatti kriptában

4 - Itt temették el véglegesen - Kerepesi úti temető, Batthyány mauzóleumban

A gombokra kattintva érhető el az egyes részeket tartalmazó oldalak!

       

Itt fogták el...

 

Gróf Batthyány Lajos 1848. szeptember 11-én lemondott a miniszterelnökségről. István nádor ekkor ismét őt bízta meg kormányalakítással. Lamberg szeptember 28-i megölése után azonban kiegyezést célzó politikája ellehetetlenült, így október 2-án végleg lemondott, még a képviselői mandátumáról is. December 6-án a sárvári kerületében újraválasztották képviselővé, igazolás hiányában csak 30.-án kapcsolódott be a képviselőház munkájába. A katonai helyzet végett már nem lehetett tartani Pestet. A kormány és a képviselőház Debrecenbe költözését biztosítandó és utolsó esélyként békedelegációt küldtek Windischgrätz fővezérhez. A bicskei táborban január harmadikán jött létre a találkozó.   Windischgrätz  nem volt hajlandó fogadni Batthyány-t. A küldöttség mandátumát sem fogadta el, de Majláth-tal tárgyalt. Batthyány a baljós jelek ellenére és Deák Ferenc intésének ellenére sem menekült el: "néhány hitvány év (börtön) miatt csak nem leszek szökevény" - mondotta. A küldöttség 1849. január 8-án ért vissza kísérettel, az akkor már osztrák kézen lévő Pestre. Az osztrák katonai rendőrség még aznap éjjel letartóztatta Batthyányt, sógorának palotájában. Innét vitték a budai várban lévő Helytartótanács-ba, ahol április 23.-áig őrzik.

Az elfogás emlékét az épület Henszlmann utca felöli falába illesztett dombormű örökíti meg.

Károlyi Györgyöt a forradalom támogatásáért bebörtönözték és csak súlyos váltságdíj ellenében engedték szabadon. A szabadságharcot követő véres megtorláskor Haynau itt alakíttatta ki főhadiszállását, a grófi családnak csupán néhány szoba használatát engedélyezte.

 

Károlyi palota  - A klasszicista stílusú,  három utcára néző, U alakú, nagy kiterjedésű mai palota többszöri átépítés eredménye. A palotát első formájában Kalcher Márton építette Wilfersheim Miklós élelmezési biztos számára 1696-1698 között, barokk stílusban. 1744-ben Patachich Gábor kalocsai érsek vette meg, majd 1745-ben Barkóczy Ferenc egri püspök tulajdonába került, aki Mayerhoffer Andrással és fiaival átépíttette. 1768-ban lett a Károlyi családé. 1799-ben Jung János bővítette már klaszicista stílusban, majd 1831-ben Zitterbarth Mátyás, 1832-ben épült Anton Pius Riegl és Hofrichter József tervei szerint,  1834-ben pedig Koch Henrik dolgozott átépítésén. 1835-ben meghalt Hofrichter József, aki a kivitelezés irányítását végezte addig, utódja Pollack Mihály lett. Majd 1935-38-ban Wälder Gyula terve szerint került átépítésre. Az első emeleten Ybl Miklós is végzett belső átalakításokat.

A díszudvart U alakban körülölelő udvari szárnyak kerítéssel elválasztott tágas barokk franciakertre nyíltak ekkoriban. A ma ismert klasszicista épületet Károlyi Györgynek köszönhetjük, aki Batthyány Lajos sógora volt, mivel feleségeik testvérek voltak.

Érdemes még megjegyeznünk, hogy ebben az épületben született Károlyi Mihály, az 1919-es első magyar köztársaság elnöke, akinek emléktáblája a palota Ferenczy István utcai oldalán látható.

1053 Budapest, V. kerület, Károlyi Mihály u. 16.                                   GPS: 47.4915 / 19.0582

 

Franz Weiss - A kecskeméti utcai Károlyi palota 1838-ban. A kép jobb oldalán látható, hogy akkor még volt mellette egy épület, és szemben is csak egy emeletes ház állott.

 

Ezen az 1910-ben készült felvételen már eltűnt a mellőle a kis ház és szemben felépült egy több emeltes ház. A korabeli képek forrása itt található.

 

Mai állapotában az akkori tűzfal emeleti részén már ablakok vannak, míg a földszinti részen található az elfogásának emléktáblája.

 

A déli oldal ma a Henszlmann Imre utcát képezi.

 

Az emléktáblát Ispánky József (1906 - 1992) szobrász készítette 1941-ben. Felirata: Gróf Batthyány Lajos miniszterelnököt a magyar függetlenség vértanúját e palotából vitték börtönbe. 1849. január 8.-án.

 

Az épület nyugati homlokzatának tetején látható a Károlyi címer.

 

Itt a főbejárat, ma a bal oldalon a Gondolat könyvesbolt, míg a jobb oldalon a Petőfi Irodalmi Múzeum található

 

A kapubejáratot belül impozáns oszlopok szegélyezik.

 

A palota udvara belülről. Három oldalról épület határolja, az északi részben étterem működik.

 

A belső termeket mutató képek forrásai eredetiben itt és itt találhatóak,  ahol nagyobb méretben is megnézhetők.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

v20100812