Itt fogták el, itt végezték ki, itt temették el rejtve, itt temették el véglegesen - Ebben a kis összeállításban Gróf Batthyány Lajos életének befejezéséhez szorosan kapcsolódó négy fontos pesti helyszínt szeretnék bemutatni, a hozzá tartozó eseménnyel.

1 - Itt fogták el - Károlyi palota, 1849. 01. 8.-án sógora palotájában

2 - Itt végezték ki - Új épület észak-keleti sarka, ma Batthyány örökmécses áll itt

3 - Itt temették el rejtve - Ferencesek temploma, a templom alatti kriptában

4 - Itt temették el véglegesen - Kerepesi úti temető, Batthyány mauzóleumban

A gombokra kattintva érhető el az egyes részeket tartalmazó oldalak!

       

Itt végezték ki...

 

Gróf Batthyány Lajos kivégzése

Az 1849. augusztus 16-án Olmützben összeült haditörvényszék először börtönbüntetésre és vagyonának elkobzására ítélte, majd ezt Schwarzenberg kormányfő és a bécsi udvar nyomására halálra változtatta a hadbíróság. De ezzel egyidőben felterjesztették az uralkodó kegyelmére is. A történések nem mentesek a politikai intrikáktól. Ezután átszállították Pestre, hogy a kegyelmezés joga a császártól Haynauhoz kerüljön, aki ekkor hadügyi főparancsnokként hazánkban teljhatalommal rendelkezett és október 3-án jóváhagyta a halálos ítéletet. Ezzel a közjátékkal a császár kibújt a felelősségvállalás súlya alól.

Sokan reménykedtek a felmentő ítéletben, mert október 5-én  megtörtént Komárom várának a kapitulációja. Melyet addig nem tudtak elfoglalni a császári erők. Ezzel tulajdonképpen befejeződött a szabadságharc leverése. A vár védői kegyelemben részesültek és szabadon elvonulhattak. Ugyanezen a napon közölték Batthyányval a kötél általi halálos ítéletet, mely számára megalázó volt.

Felesége az utolsó látogatásán egy tőrt csempészett be neki, mellyel sebeket ejtett a nyakán. A díszes levélvágó késecske erre a célra alkalmatlan volt (ami elgondolkoztató momentum), ezért életben maradt, de vérvesztesége és nyaki sebei miatt az akasztást golyó általira módosították. Johann Kempen von Fichtenstamm altábornagy (katonai kerület parancsnok) az ítélet végrehajtását nem akarta elhalasztani. Az időpontot nem akarták módosítani, mivel egy évvel korábban ezen a napon Latour császári hadügyminisztert a bécsi felkelés népítélet alapján felakasztotta. Ezt akarták ellenpontozásként  megtorolni a szabadságharc vezetőinek kivégzésével.

Október 6-a estére különféle izgatószerekkel olyan állapotba hozták Batthyányt, hogy a papra támaszkodva, de saját lábán ki tudott menni az Újépület (Neugebäude) udvarára. A gróf nem engedte, hogy bekössék a szemét, és maga vezényelt tüzet fél térdre ereszkedve a katonáknak: "Allez Jäger, éljen a haza". Holtteste három órán át feküdt a téren. Ugyanezen a napon végezték ki Aradon a szabadságharc katonai vezetését, de ezzel nem állt meg a bosszú.

Gróf Batthyány Lajos miniszterelnök és az aradi vértanúk kivégzésének napját nemzeti gyásznappá nyilvánította a 237/2001. (XII.10.) Kormányrendeletet.

 

A Batthyány-örökmécses nem csak névadója emlékét őrzi, hanem a szabadság jelképévé is vált. Már 1941, 1943-ban antifasiszta tüntetést tartottak itt, 1988-tól pedig a március 15-i ellenzéki tüntetések rendszeres színhelye volt.  GPS 47.50601° k. h. 19.05196°

 

Gróf Batthyány Lajos-örökmécses

Az örökké égő lángú emlék felállításáról 1905-ben határozott a főváros, helyének az időközben lebontott Újépület azon részét jelölték meg, ahol a kivégzés történt. A pályázatot Pogány Móricz nyerte 1907-ben. A kivitelezés az első világháború miatt elhúzódott. 1909-ben a helyszínen felállították, feltehetően ideiglenes anyagokkal dolgozva, az emlék próbamintáját, amelyet hamarosan le is bontottak. Ez egy 10 méter magas obeliszk formájú volt, melyben felül egy liliom rács mögött volt az örökmécses lángja. Négy sarkán gyászoló női alakok voltak, mely inkább egy temetői környezetbe illettek volna, mint egy köztérre.

Végleges formáját is Pogány Móric tervei alapján nyerte el, melynek  leleplezésre 1926. október 6-án került sor. Az utolsó élő 1848-as honvéd, Lebó István is jelent volt az eseményen. A mécsest három lépcsőfokos talapzaton, bronztartóban elhelyezett bíborszínű üvegpohár foglalja magába. A 180 centiméter magas lámpás négy lábon áll, neobarokk stílusban.

 

   

Újépület  (németül Neugebäude, köznyelvben „nájgebáj”)

Az egykori Újépület kaszárnya volt. Felépítésére II. József császár adott utasítást. A terveket Isidore Canevale bécsi építész készítette. Az óriási belső udvart bezáró négyszögletes épület építése 1786-ban kezdődött, Hild János vezetésével. Itt szerezte első szakmai tapasztalatait Hild József, a későbbi híres építész is. Az erőd-szerű épület felhasználási célját nem közölték a lakossággal, így az találgatások tárgya volt. A nagyméretű épület egyes részei fokozatosan készültek el; 1789-ben a 3. sz. pavilon már használatban volt. A Napóleoni háborúk idején, 1793 és 1796 között már börtönként használták, kicsit innét is eredhet a "magyar Bastille" elnevezése is.

A kiegyezés után felmerült az épület nyomda, majd városi árvaház céljára való hasznosítása is. A szomszédságában időközben épülő Országház hatására a környék felértékelődött. 1898-ban lebontották, és a helyén alakították ki a Szabadság teret Palóczy Antal tervei szerint.

 

POGÁNY Móric építész, az Újpesti Állami Főgimnázium (ma: Könyves Kálmán Gimnázium) társtervezője. Nagyenyed (ma: Románia), 1878. aug. 13.- Bp., 1942. júl. 4.  T.: Kolozsváron végezte az ipariskolát. É.: Pákey Lajos irodájában kezdett dolgozni. Fadrusz János biztatására költözött Pestre, ahol Tőry Emil irodájában helyezkedett el. 1907-ben megnyerte a Magyar Mérnök és Építész Egylet nagy aranyérmét a Batthyány-örökmécses terveivel. Előbb Tőry irodavezetője lett, majd 1908-ban társa. Közös tevékenységük Tőry haláláig tartott. Közben Pogány önállóan is indult pályázatokon. 1919-ben emigrált, 1924-ben tért haza. Tőry halála után ipari épületeket és villákat tervezett Budapesten. Közös munkáik: Újpesti Állami Főgimnázium Tanoda tér 1. (1911-13), a torinói nemzetközi kiállítás magyar pavilonja Györgyi Dénessel (1911), Bp. V., Deák tér 2., az Adria Biztosító Társulat Székháza (1912-13, ma: Hotel Le Meridien). F.m.: Bp. IX., Ecsed u. Lakó- és műteremház (1904), Bp. V., Báthory u. Batthyány-örökmécses (1907; az eredetit lebontották, ma is látható változatát szintén Pogány tervei szerint állították fel 1926-ban).

     
 

Korabeli tervét láthatjuk a bal oldali rajzon. A jobb oldali a fényképen minimális forgalom van, így a készítésének időpontja a hajnali órákra tehető. Ha figyelembe vesszük a kép jobb szélén látható épület árnyékát és a bal oldalon lévő nyílt térséget, akkor valószínűsíthetjük, hogy ez az épület együttes DK-i sarkát ábrázolja. A fény szöge kizárja a két északi sarkot, az árnyék pedig kizárja a DNY-i sarkot, mert ott távolabb voltak az épületek és nem tudtak volna árnyékot vetni. 1893-ban ott volt a Széchényi tér (nem elírás a második é betű). Az 1890-es évektől az Újépület másik három sarkán az útburkolatban a villamos sínek is láthatóak voltak. Bár ha azt feltételezzük, hogy a fényképen a lemenő nap fénye látszik, akkor a fénykép az ÉNY-i sarkot ábrázolja. Ezt támasztaná alá a következő bal oldali képen látható lámpaoszlop, mely a tér közepén van. De hasonló oszlop lehetett a DK-i épület előtt is.

     
 

Ez a fénykép az épülő Országház tetejéről készült, a háttérben látható a Bazilika épülete. Bal oldalt a Földművelési minisztérium és akkor még Igazságügyi minisztérium épülete látható.

 

Ez a kép pedig valószínűleg a Bazilika tetejéről készült, amikor az Országháza nem állt még. Jobb oldalt látható a kivégzésnek tulajdonított helyszín ellentmondásossága, de inkább csak a mérnöki énemet birizgálja.

 

   

Hol is történt a kivégzés pontosan?

A Batthyány-örökmécses azon a helyen áll, ahol 1849. október 6-án gróf Batthyány Lajost (1807–1849), Magyarország első független miniszterelnökét kivégezték. - mondják. Megvallom, számomra nem egyértelmű, hogy az a terület most kívül, vagy belül volt-e. Sok írás az udvart emlegeti mint kivégzőhelyet. De a többség említést tesz a sok civil nézelődőről, a fapiactérről, valamint arról, hogy három órán át a vesztőhelyen hagyták a testet. Ezek viszont a külső rész valószínűségét erősítik. Az örökmécses helye a kereszteződésben van, ott ahol anno egy nagyobb tér volt. Nos Batthyány golyó általi kivégzése fal hátteret igényelt. Az 1908-as újsághír is az örökmécses helyének a kijelölésről beszél, ami ellentmond a pontos helyszínnel.

Korabeli leírás alapján: Az ítéletet 1849. október 6-án este 6 órakor hajtották végre az Újépület melletti fapiacon.

 

Az új épület 1893 tájékán, ekkor már villamos jár arra. Vajon a tényleges kivégzés helyszíne nem a jobb felső saroképülethez csatlakozó valamelyik kerítés rész lehetne?

     

 

Ez a kép az udvaron belüli kivégzést erősíti. Látható, hogy ki van hagyva az akácosból egy fa és ott a háttérben a korlát, mely megfelel a Gróf Batthyány Lajos az első magyar miniszterelnök élete és halála - című könyvben szereplő leírásnak, amit a Vasárnapi újság kiadó-hivatala, Pesten 1870-ben jelentett meg. Ez tényleg azt sugallja, hogy az udvaron történt és a háttérben nincs látható közelségben háztető, ami megfelel az alacsony környező házak és az utca szélessége által behatárolt perspektívának is.

 

Az előzőekben idézet könyvben szereplő illusztráció pedig így ábrázolja. Látható a házak teteje, a kihagyott akácfa éa a leírásban szereplő korlát. Az előbbi logika alapján viszont a helyszín az Újépület saroképületéhez illeszkedő külső kerítés lenne és a kép hátteréül szolgáló házak és kémények az Új épülethez tartoznak.

Ellentmondások vannak még, hogy bekötött szemmel vagy sem történt a kivégzés. Számos hiteles forrás alapján a térdén lévő kezében fogta a házisapkáját.

     

A kivégzés leírása a Vasárnapi újság kiadó-hivatala által 1870-ben kiadott: Gróf Batthyány Lajos, az első magyar miniszterelnök élete és vértanúi halála - című könyvből idézve:

Batthyányi e napon át a nagy vérvesztés következtében többször beállott ájulásból az izgató szerek mindannyiszor eszméletre hozták. Midőn tudtára adaték, hogy nyaksebe miatt kötél helyett golyó vetend véget életének, szinte vidámmá lett. A tőr iránt kérdőre vonatván, válaszolá: "Én az istennel és az emberekkel leszámoltam; válaszolni többé senkinek sem tartozom." Öt óra után a vesztőhelyre vezettetvén, a katonaorvost, ki őt bágyadtságában támogatni akará, elutasította, s az őt kísérő franczia papnak monda: "Tisztelendő úr, adja karját; nem akarnám önnek egy ájulás látványát megújítani; de oly gyönge vagyok, hogy lábaim alig bírnak." A papra támaszkodva, egy gránátos osztálytól képezett kísérettel jelent meg a téren. Járása, bágyadtsága daczára is szilárd vala. A tömegen keresztül haladva, mely öt hosszában hódoló üdvözlettel fővizsga szemekkel kerese ismerősöket, kiket aztán, mint átalában az üdvözleteket fejbillentésekkel köszönté. Arczán egy neme a nyugodt, vidám szívességnek, a nézőkbe is vigaszt öntő magasabb szelidségnek volt kifejezve, s azon meggyőződést látszék viszszatükrözni, hogy a legfőbb biró előtt pár percz múlva igazságosabb Ítéletet nyerend, mint az emberektől.

Menet közben a paphoz még egyszer ily szavakat intéze: "erősen kell önre támaszkodnom; de ne higyje, hogy szellemileg is gyönge vagyok, testem azonban annál gyöngébb, s örülök hogy mindjárt helyemre érhetek, hogy ott állhassak vagy térdelhessek, mert lábaim már alig bírnak." E nagy testi gyöngeség egyébiránt alig vala észlelhető járásán, s csak arczának hatványozott halványsága tanusitá kimerültségét. Elérkeztek a kivégzés helyére, mely ma is akkori alakjában látható. Az Uj-épület északi oldalán, mely a föpiaczra néz, a ma is fenálló korlát mellett, hol egy sor akáczfa látható, két fa nagyobb távolra áll egymástól a többinél. E két fa volt a kivégzés helye.

Az ítélet fölolvasása után, míg a kisérö pap egyik s a katonaorvos másik oldalra távoztak a gróf mellől, kinek szemei beköttettek, a felállított katonaság sorai mögül öt vadász lépett ki, töltött fegyverekkel, s elfoglalta helyét szemben az elitélttel. Ez, féltérdre bocsátkozva, leemelé ezüsttel hímzett kék házi sipkáját, s mennyire csak aléltsága engedé, hangosan kiáltott: "Éljen a haza! Allez Jager!"

Ez alatt a vezénylő tiszt is jelt adott. A jel, elöleges utasítás szerint hangos vezényszó helyett csak a kivont karddal való intésből állott. Az első intésre az öt vadász közül három előbbre lépett, alig két lépésnyire az elitélttől; a másodikra czélzott; a harmadikra eldördült a hármas lövés. Egyik golyó a homlokba, kettő a mellbe fúródott. Az áldozat alig egy percznyi halálküzdelem után hátrabukott.

A mellékelt kép, melyet egy pár szemtanú részletes eléadásai és utasításai nyomán a Vasárnapi Újság számára egyik kitűnő művészünk készített, egészen hű fogalmat nyújt a gyászos jelenetről s az egész csoportozatról.

 

Korabeli újságcikk is az örökmécses helyének a kijelöléséről:

1908 | Március

A Batthyány örökmécses

A főváros hatósága már évek előtt, nem sokkal az Uj-épület lebontása után elhatározta, hogy a szomorú emlékezetű régi kaszárnya telkének azt a pontját, a hol egykor gróf Batthyány Lajost kivégezték, örök-mécsessel jelöli meg. Ebben a dicséretes szándékban segítségére sietett a fővárosnak a Mérnök- és Építész-egyesület azzal, hogy pályázatot hirdetett egy ily örökmécses tervébe.

A pályázat szép sikerrel járt, két megvalósításra alkalmas terv is került ki belőle: Pogány Móriczé, a ki mint építészeti feladatot fogja fel a témát s az első díjat kapta az Ybl-éremmel együtt és Förk Ernőé, a második díj nyerteséé, a ki inkább iparművészeti jellegű alkotással pályázott.

Mi nálunk az ilyesmi természetű emlékmű újdonság-számba megy. Tudtunkkal, nem számítva a vallásos jellegű örökmécseseket, sem a fővárosban, sem egyebütt nem állítottak fel ilyet sehol. Pedig nagyon alkalmas formája a kegyelet nyilvántartásának, különösen olyan helyen, a melyhez gyász emlékei fűződnek.

Eredete kétségkívül a vallásos képzetekből fakad, legnagyobb divatja a középkorban volt s különösen Németországban, Angolországban s a Bretagneban akad rá számos és nevezetes példa. Rendszerint egyszerű, monumentális alkotások ezek, mentek  minden részletezéstől, profán díszítéstől; a gyász jelei lévén, a gyász hangulatának komoly fenségét igyekeznek visszaadni. Még annak az arczképe sincs rajtuk, a kinek emlékére szólnak.

Ezek a hagyományok vezették a Batthyány-örökmécsesre hirdetett pályázat első díjának nyertesét, Pogány Móriczot. Hatalmas obeliszkszerű kőépítményt tervezett, ennek alján emelkedik fel az örökmécses oltára, mely virágáldozatok számára szolgál. Négy sarkában egy-egy bánatos karitid alak, melyek mintegy össze vannak nőve magának a toronynak a testével: mintegy belőlük nő ki a torony 10 méter magasságig, a hol egy nyílásból az örökmécses lángja világít messzire Batthyány ártatlanul szenvedett halálát jelképező liliomrácson át.

Az érdekes emlékmű helye nincs még egész pontosan kijelölve, az eddigiek szerint a Szabadság-tér melletti kis téren, az Aulich-utcza tengelyében fog állani. A főváros még nem döntött, hogy melyik mintát fogja rendelni: ha a Pogányé mellett dönt, kétségkívül értékes műemléket fog benne nyerni.

v20100812